Decentralizované financie (DeFi) rozpútali „vlnu inovácií“

Federálna rezervná banka v St. Louis uvádza, že decentralizované financovanie (DeFi) „rozpútalo vlnu inovácií“, ktorá by mohla v budúcnosti vytvoriť transparentnejšiu finančnú infraštruktúru.

DeFi je zastrešujúcim výrazom pre kryptografické projekty, ktoré automatizujú a odstraňujú sprostredkovateľov z tradičných finančných služieb, ako sú napríklad požičiavanie, poistenie, obchody s derivátmi, či obchodovanie s maržami.

Vo štvrťročnom hodnotení rezervnej banky Fabian Schär, profesor technológií distribuovanej knihy a fintech na univerzite v Bazileji vo Švajčiarsku, zdôraznil potenciál oblasti DeFi a uviedol aj prípadné riziká, ktoré táto oblasť môže priniesť.

Schär vo svojom hodnotení uviedol, že inteligentné zmluvy DeFi znižujú kreditné riziko protistrany a zvyšujú efektívnosť finančných transakcií. Uviedol tiež, že transparentnosť aplikácií DeFi by mohla poskytnúť dostupné údaje, ktoré by mohli pomôcť prekaziť nežiaduce finančné udalosti v budúcnosti.

Profesor ďalej poznamenal, že decentralizované financie by mohli ako také potenciálne vytvoriť skutočne otvorený a prístupný finančný systém, pričom najmä požiadavky na infraštruktúru sú pomerne nízke a riziko diskriminácie takmer neexistuje.

Napriek potenciálu DeFi, Schär tiež uviedol, že toto odvetvie je citlivé na niekoľko rizík, ktoré by si ľudia mali uvedomiť. Inteligentné zmluvy môžu obsahovať chyby, ktoré vystavujú finančné prostriedky riziku útoku a prípadné vysoké transakčné poplatky a dlhé doby potvrdenia transakcií môžu podľa profesora zvýhodniť bohatých jednotlivcov a poškodiť ekosystém DeFi.

Schär na záver uviedol: „Pojem „decentralizovaný“ môže byť klamný. Mnoho protokolov a aplikácií používa externé zdroje údajov a špeciálne administrátorské kľúče na správu systému, vykonávanie inteligentných aktualizácií zmlúv alebo dokonca na núdzové vypnutie. Tieto problémy sa však dajú vyriešiť a oblasť DeFi tak môže viesť k zmene paradigmy vo finančnom priemysle a potenciálne prispieť k robustnejšej, otvorenejšej a transparentnejšej finančnej infraštruktúre.