Decentralizovaná autonómna organizácia (DAO)

DAO - decentralizovaná autonómna organizácia, je obchodná štruktúra, kde je kontrola rozložená medzi všetkých účastníkov a nie je štandardne hierarchická, ako to poznáme v súčasnosti. Jedná sa o efektívny a bezpečný spôsob spolupráce s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi po celom svete prostredníctvom inteligentných zmlúv. DAO je dobré si predstaviť, ako internetovú spoločnosť, alebo podnik, ktorý je vlastnený a riadený svojimi členmi. Má vlastnú pokladňu, ku ktorej nemá nikto právo pristupovať bez súhlasu komunity, alebo skupiny. Rozhodovanie sa riadi návrhmi a hlasovaním tak, aby mal každý člen DAO organizácie možnosť vyjadriť svoj názor. V DAO neexistuje tradičná hierarchia riadenia, neexistuje žiadny generálny riaditeľ, ktorý by schvaľoval investície, alebo výdaje na základe vlastných rozhodnutí. Rovnako tak nemá možnosť jedna osoba manipulovať s účtovníctvom, upravovať, či meniť záznamy. Všetky záznamy a činnosti sú otvorené a všetky pravidlá sú spravované prostredníctvom zdrojového kódu DAO. DAO sú organizované pomocou inteligentných zmlúv, pričom účastníci používajú tokeny riadenia na hlasovanie o témach, ako je napríklad prideľovanie finančných prostriedkov. Tradičné riadiace štruktúry a hierarchie sú riadené držiteľmi kryptomien a sú postavené na pravidlách, ktoré sa automaticky zapisujú do blockchainu, čím je zabránené, aby dochádzalo k podvodom. DAO, ako nová forma organizácie otriasa svetom investícií, podnikania a kreatívneho priemyslu. Obhajcovia DAO tvrdia, že DAO radikálne zmení spôsob, akým sú podniky v súčasnosti riadené.

Komunita si môže DAO naprogramovať a prispôsobiť podľa svojich vlastných cieľov. Kód decentralizovanej autonómnej organizácie je napísaný vo forme inteligentných zmlúv, ktoré poskytujú určitý druh mechanizmu riadenia. V prípade mnohých decentralizovaných autonómnych organizácií sa vplyv hlasovania členov môže zvýšiť na základe sumy, ktorou prispeli do projektu. Výsledok riadenia môže byť teda založený napríklad na základe miery účasti, alebo aj na preferencii hlasovania. Výhodou DAO je transparentnosť, keďže výsledky hlasovania, alebo rozhodnutia o financovaní a aj ďalšie aktivity organizácie si môže pozrieť každý. DAO má zároveň väčšiu palebnú silu, keďže členovia z celého sveta môžu prispieť do DAO, čím zanikajú prekážky vstupu do spoločnosti, vrátane jej riadenia. Koncept, ktorý sa už pevne zakorenil v oblasti decentralizovaných financií (DeFi) je lacnejší, ako tradičné spoločnosti a obsahuje veľa nástrojov, ktoré sa dajú použiť ako „Lego“ a nie je potrebné budovať všetko od začiatku. Spolupráca v rámci DAO umožňuje do spoločnosti vstúpiť každému, čím si takto vytvorená spoločnosť zhromažďuje množstvo vedomostí a know-how, čo umožňuje odborníkom investovať do ekosystému, ktorého sú sami súčasťou, a ktorý spoločne budujú.

Vývoj v oblasti DAO pokračuje a projekty ako Aragon, DAOstack, DAOHaus a Colony umožňujú veľmi jednoduchým spôsobom DAO vytvoriť. DAO zaznamenalo v posledných rokoch veľký záujem, pričom stovky vývojárov pracovali a pracujú na technických inováciách, vylepšeniach, mechanizmoch riadenia a hlasovacích riešeniach. Decentralizované autonómne organizácie boli v minulosti obzvlášť aktívne najmä v kreatívnom priemysle, no v poslednom období sa rozbehla sa aj vlna „investičných DAO“, v ktorej držitelia tokenov hlasujú o tom, do čoho, alebo do akých projektov chcú a budú investovať. Niektoré DAO sa zameriavajú na poskytovanie konvenčného financovania v oblasti rizikového kapitálu pre projekty Web3, iné sú tzv. „zberateľské DAO“, rovnako tak môžu byť budované športové organizácie, občianske združenia, neziskové organizácie a podobne.

Nadšenci veria, že DAO budú čoskoro ďaleko sofistikovanejšie, ako súčasné systémy riadenia a spoločnosti. Trendy zahŕňajú anonymitu, progresívnu decentralizáciu a lepšie stimuly pre participáciu. DAO zvyšuje kolaboráciu v rámci organizácie a členovia môžu hlasovať o spôsobe napredovania organizácie, ktorej sú sami súčasťou.