Cyperská nemocnica používa technológiu VeChain na sledovanie a overovanie očkovania proti vírusu COVID-19.

Mediterranean Hospital na Cypre dala stovke svojich lekárov a personálu vakcínu proti vírusu COVID-19 a zároveň zaznamenala všetky digitálne certifikáty do aplikácie E-HCert založenej na technológii VeChain. VeChain nedávno rozšíril túto aplikáciu o základňu laboratórnych informačných systémov, čo umožnilo rýchlejšie doručenie výsledkov testov a diagnostiky. Nemocnica na Cypre oznámila, že svojim zamestnancom vydala certifikát založený na blockchaine VeChain. Mediterranean Hospital sa už mesiace spolieha na spôsob uchovania a bezpečnosti uloženia informácií svojich pacientov na technológii VeChainThor Blockchain, čím spravila ďalší krok k digitalizácii zdravotníckeho priemyslu. Ako informovala správa Crypto News Flash Certifikát E-HCert bol uvedený na trh v júni minulého roku a následne spoločnosť VeChain nadviazala partnerstvo s nemocnicou v jej úsilí bojovať proti pandémii. E-Hcert si následne osvojilo aj medzinárodné letisko v Larnake, ktoré je najväčším na Cypre. Platforma funguje ako elektronický test na overenie pozitívneho alebo negatívneho výsledku testu COVID-19. Vo svojej tlačovej správe z 3. decembra VeChain oznámilo, že ich technologické riešenie obsahovalo výsledkov testov 8000 ľudí a títo ľudia ho mohli použiť ako súčasť procesu príletu na medzinárodné letisko v Larnake. Aplikácia E-HCert založená na reálnych dátach teraz zavádza „Digitálnu laboratórnu testovaciu peňaženku“ ponúkajúcu ekosystém služieb na technológii blockchain, ktorá prináša výsledky lekárskych testov pacientom, zatiaľ čo zdravotnícke orgány zachovávajú integritu údajov. Spoločnosť VeChian uzavrela partnerstvo s nemocnicou Aretaeio, ktorá je ďalším špičkovým zdravotníckym zariadením na Cypre. Nemocnica integrovala E-HCert do všetkých svojich laboratórnych testovacích služieb, čím sa znížili dlhé čakacie doby a namáhavé fyzické doručovanie výsledkov testov. Ako uviedla spoločnosť VeChain: „Technológia blockchain predstavuje najlepšiu príležitosť na radikálnu zmenu poskytovania zdravotníckej starostlivosti, výsledkov testov, terapie, diagnostiky, ako aj pokroku v procese bezpečnosti výmeny informácií medzi jednotlivými stranami. V rámci boja proti vírusu COVID-19 už VeChain spustila informačný systém očkovacích pasov V-PASS, ktorý je postavený na ToolChain a zaisťuje komplexnú integritu, nemennosť, bezpečnosť a platnosť údajov.