Crypto Fear & Greed Index - Index strachu a chamtivosti kryptomien

Crypto Fear & Greed Index - Index strachu a chamtivosti kryptomien je nástroj, ktorý využívajú investori na analýzu celkového sentimentu účastníkov krypto trhu. Rovnako tak existujú aj alternatívy k akciovému trhu, ako napríklad index strachu a chamtivosti CNBC, ktorého cieľom je zobraziť aktuálne nálady na trhu v USA.

Index strachu a chamtivosti kryptomien bol vyvinutý spoločnosťou Alternative.me https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/ a je cenným nástrojom pre investorov, ktorí sa snažia robiť investičné rozhodnutia na základe dostupných informácií. Miera strachu a chamtivosti na trhu môže poskytnúť cenné informácie o sentimente investorov voči kryptomenám a odhaliť, či je trh býčí alebo medvedí. Často sa používa na nájdenie dobrej príležitosti na predaj alebo kúpu kryptomien.

Investori môžu pociťovať strach pri pesimistickom výhľade trhu, čo vedie k preferencii nižšieho rizika a možnému predaju v panike. Vysoká úroveň strachu indikovaná indexom strachu a chamtivosti naznačuje, že trh môže byť podhodnotený a čoskoro by mohlo prísť oživenie a ceny by mohli rásť.

Na druhej strane chamtivosť je emócia, ktorú zažívajú investori, keď majú nadmernú úroveň optimizmu a dôveru v trh. To môže viesť k FOMO (strach zo zmeškania príležitosti) a nadhodnoteniu hodnoty trhu. Vysoká miera chamtivosti na indexe strachu a chamtivosti môže naznačovať, že trh je prekúpený a môže prísť korekcia, čiže pokles trhu.

Index strachu a chamtivosti vytvorený Alternative.me sa vypočítava kombináciou nasledujúcich faktorov:

  • Cenová volatilita (25%): Tento komponent meria výkyvy cien kryptomien za posledný mesiac, pričom nižšia volatilita trhu signalizuje pozitívny trh.
  • Trhová dynamika/objem obchodovania (25 %): Tento faktor zohľadňuje aktuálny objem a dynamiku trhu, kde nižšie nákupné objemy a záporná dynamika naznačujú väčší strach.
  • Sociálne médiá (15 %): Táto metrika hodnotí celkový sentiment na platformách sociálnych médií, ako sú Twitter a Reddit, kde negatívny sentiment naznačuje väčší strach.
  • Prieskumy (15 %): Tento prvok pozostáva z rôznych prieskumov, ktoré merajú sentiment investorov, pričom optimistickejšie odpovede naznačujú chamtivé správanie na trhu.
  • Dominancia (10%): Táto zložka sa zameriava na dominanciu hlavných krypto aktív, ako je Bitcoin, na trhu, pričom pokles dominancie signalizuje strach na trhu.
  • Trendy (10 %): Tento faktor zohľadňuje údaje sledovania Google trendov, kde rastúci záujem o vyhľadávanie výrazov súvisiacich s kryptomenami naznačuje väčšiu chamtivosť. Medzitým, ak veľa ľudí zadáva vyhľadávacie dopyty ako „manipulácia s cenou Bitcoinu“, môže to byť znakom toho, že Bitcoin môže čoskoro klesnúť, takže index sa začne prikláňať k úrovni „strachu“.

Indikátor strachu a chamtivosti sa pohybuje od hodnoty 0 do 100, pričom 0 predstavuje extrémny strach a 100 predstavuje extrémnu chamtivosť. Ako sa teda dá tento ukazovateľ využiť pri investičných rozhodnutiach?

Základ, na ktorý tento index poukazuje je, aby investori kúpili, keď na trhu prevláda strach a predali, keď na trhu prevláda chamtivosť. Bežnou stratégiou je teda nakupovať, keď je trh ustráchaný a podhodnotený a predávať, keď je trh chamtivý a nadhodnotený. Napríklad, keď je index pod hodnotou 30 (extrémny strach), tak to môže znamenať vhodný čas na nákup kryptomien za zvýhodnenú cenu. Naopak, keď je index nad 70 (extrémna chamtivosť), tak môže byť práve vhodný čas na vyberanie ziskov alebo zníženie expozície voči kryptomenám, pretože trh môže prejsť do cenovej korekcie a ceny môžu teda poklesnúť.  

Základom každej investície je však diverzifikácia portfólia. Crypto Fear & Greed Index vám môže pomôcť vyvážiť si vaše portfólio kryptomien. V obdobiach extrémneho strachu zvážte diverzifikáciu svojich investícií pridaním stabilnejších aktív, ako sú stablecoiny alebo menej volatilné krypto aktíva. Keď je trh poháňaný chamtivosťou, možno budete chcieť zvýšiť svoju expozíciu voči vysokorizikovým kryptomenám.

Zostaňte však disciplinovaní. Index strachu a chamtivosti môže slúžiť ako pomôcka, aby ste zostali disciplinovaní vo svojej investičnej stratégii a udržali svoje emócie pod kontrolou. Uvedomením si trhového sentimentu môžete odolať pokušeniu robiť impulzívne rozhodnutia založené na strachu alebo chamtivosti. Vždy sa teda držte svojho dlhodobého investičného plánu a nenechajte sa ovplyvniť krátkodobými výkyvmi trhu.

V prípade analýzy trhu vždy kombinujte index strachu a chamtivosti s inými indikátormi. Hoci index strachu a chamtivosti je cenným nástrojom, tak nemal by sa používať samostatne. Kombinácia indexu s ďalšími ukazovateľmi technickej a fundamentálnej analýzy vám môže pomôcť urobiť komplexnejšie investičné rozhodnutia.