Chang - jeden z najdôležitejších hard forkov v sieti Cardano.

Ekosystém Cardano sa momentálne nachádza vo vývojovej etape pod názvom Voltaire, ktorá je poslednou fázou vývoja siete Cardano. Po ukončení éry Voltaire sa Cardano stane plne decentralizovanou sieťou prostredníctvom zavedenia komunitného riadenia, kde všetky zainteresované strany siete (tj. každý, kto drží token ADA), môže mať vplyv na budúci vývoj siete a podieľať sa na hlasovaní vo všetkých dôležitých rozhodnutiach.

Chang je prvý hard fork éry Voltaire. Hard fork je radikálna zmena v blockchainovom protokole, ktorá ovplyvňuje platnosť blokov a transakcií v decentralizovanej sieti. Vyžaduje si to súčinnosť všetkých validátorov a všetkých uzlov (alebo aspoň veľkej väčšiny uzlov) tak, aby inovovali SW na novú verziu.

Ak tak neurobia, tak sa vytvoria dva blockchainy, z ktorých jeden beží na novom softvéry a druhý na starom. Príkladom tohto javu sú hard fork DAO spoločnosti Ethereum v roku 2016 a hard fork Bitcoin Cash v roku 2017.

Všetky blockchainové siete postupom času pristupujú k hard forkom, pretože takýmto spôsobom upgradujú a vylepšujú svoje decentralizované siete. Cardano hard fork vykonáva trochu odlišným spôsobom, a to pomocou tzv. Cardano hard fork kombinátora. Cardano používa hardfork kombinátor, ktorý zaisťuje, že namiesto tradičného reštartu spojeného s hard fork prechodmi a upgradami na iných blockchainoch dôjde k hladkému prechodu medzi jednotlivými verziami protokolov. Umožňuje simultánne spustenie novej aj starej verzie účtovnej knihy po určitú dobu pred dokončením prechodu na novú verziu.

Takto Cardano zaisťuje, že celá história sa zobrazí ako jedna účtovná kniha. Znamená to tiež stav, že nie všetky uzly validátora sa musia aktualizovať okamžite. Tí, ktorí používajú starú verziu softvéru, však nedokážu spracovať transakcie, ktoré sa prihlásia už k novým pravidlám účtovnej knihy po hard forku. Hard fork Chang je naplánovaný na 1. štvrťrok až 2. štvrťrok 2024 a predstaví koncept „minimálne životaschopného komunitného riadenia“ pre blockchain Cardano vytvorením schopností pre konsenzus komunity v reťazci, ktorý sa riadi ústavou. To znamená, že všetky zainteresované strany Cardano (držitelia tokenov ADA) sa budú môcť podieľať na formovaní a smerovaní siete Cardano do budúcna.

Hard fork s názvom Chang je teda udalosť, ktorá tento celý proces odštartuje a umožní zavedenie systému „Cardano governance“ počas roku 2024. Tento proces bude mať tri hlavné fázy:

  1. Predstavenie zástupcov delegátov (DReps) (angl. Introduction of Delegate Representatives). Uvedený krok je dôležitou črtou budúcnosti komunitného riadenia na Cardane. DReps konajú ako volení zástupcovia, s výnimkou toho, že používatelia delegujú svoju ADA namiesto hlasovania pri urne. Tí, ktorí majú záujem stať sa DReps, by mali mať možnosť začať sa registrovať v 2. štvrťroku 2024.
  2. Cardano ústavný dohovor (angl. Constitution Convention). Jedná sa o podujatie, na ktorom sa stretnú všetci predstavitelia vládnutia – vybraní z rôznych workshopov, ktoré sa budú konať po celom svete do roku 2024. Stretnutie v Buenos Aires, by malo priniesť návrh prvej verzie Cardano ústavy. Toto bude tvoriť základ komunitného riadenia Cardano.
  3. Hlasovanie (angl. The Vote). Rok 2024 by mal byť uzavretý hlasovaním, kde bude komunita Cardano hlasovať o tom, či bude alebo nebude ratifikovať prvý návrh ústavy Cardano. V prípade ratifikácie bude Cardano ústava tvoriť základ pre procesy a mechanizmy decentralizovaného riadenia komunity, prostredníctvom ktorých sa bude rozhodovať o budúcom smerovaní blockchainu Cardano.

Hard fork Chang teda bude jedným z najtvrdších upgradov, ktorými Cardano za svoj vývoj prechádza. Ekosystém Cardano už mnoho rokov smeruje cez všetky hard forky, FUD (negatívne a poplašné správy), medvedie trhy a býčie trhy ku Cardano governance, ktorý je jedným z finálnych a kľúčových cieľov.

Ak ste sa nezúčastnili diskusie k upgradu s označením CIP-1694, alebo sa nezúčastnili žiadneho workshopu o komunitnom riadení, tak stále máte čas, pretože v roku 2024 sa bude konať Constitution Global Workshop Series. Tu bude mať komunita čas diskutovať o bodoch ústavy Cardano, aby sa získala spätná väzba a začali sa zbierať informácie potrebné na vypracovanie verzie ústavy. Na workshopoch sa vyberie aj zástupca, ktorý sa zúčastní budúceho ústavného dohovoru Cardano (angl. Cardano Constitutional Convention).

Pozrite si tiež organizáciu Intersect https://www.intersectmbo.org/, ktorá sa zameriava na správu a riadenie pod vedením komunity a dozviete sa viac o tom, ako sa môžete zúčastniť a participovať.

Intersect bol spustený v roku 2023 a jedná sa o off-chain Governance komponent Cardano, ktorý pracuje v tandeme s technickými funkciami stanovenými vo vylepšení s označením CIP-1694, ktorý sa zameriava na on-chain Governance. Organizácia Intersect sa skladá z výborov a vrstiev, ktoré vytvárajú skupiny, ktoré budú viesť a podporovať komunitné riadenie Cardana prostredníctvom rôznych iniciatív. Spoločnosť Intersect rýchlo rozšírila svoju organizáciu a k dnešnému dňu zahŕňa viac ako 850 členov a je otvorená každému, kto sa chce pripojiť a podieľať sa na pomoci pri zabezpečovaní udržateľnosti Cardana. V roku 2024 bude Intersect pokračovať v zrýchľovaní svojich aktivít, priberať ďalších členov a začne rozvíjať svoje výbory a vrstvy tak, aby vytvorili pevný základ pre mimoreťazové riadenie komunity Cardano.

Ústava Cardano je jedným z najdôležitejších bodov pri vytváraní rámca pre komunitné riadenie Cardano, pretože je to dokument, ktorý načrtáva pravidlá a predpisy, ktoré treba dodržiavať. Globálne workshopy „Constitution Global Workshops“ organizovaných občianskym výborom Cardano (angl. Cardano Civics Committee) v rámci Intersect majú za cieľ zvýšiť povedomie a získať spätnú väzbu od miestnych komunít po celom svete.

V prípade záujmu nájdete bližšie informácie o CIP-1694 na:

https://www.essentialcardano.io/infographic/cip-1694-in-a-nutshell