Chainlink sa v budúcnosti stane finančným štandardom.

Poskytovateľ služieb Oracle Chainlink (LINK) pokračuje v ďalšom vývoji a snaží sa pozitívne reagovať na požiadavky nového sektoru trhu. Globálni regulátori sa zameriavajú najmä na stablecoiny a pokiaľ nepredstavujú žiadne veľké riziko pre globálnu finančnú stabilitu, tak sú z pohľadu regulátorov v poriadku. Vo svojej najnovšej správe Chainlink uvádza, že stablecoiny budú slúžiť ako základné piliere platforiem, ktoré sú a budú budované vo Web3 priestore.

Chainlink očakáva, že s dozrievaním priestoru Web3 budú v stablecoinoch denne prebiehať transakcie v hodnote desiatok miliárd dolárov. Vo svojej minuloročnej správe Chainlink vysvetlil, ako funguje jeho mechanizmus Proof-of-Reserve (PoR), a ako pomáha zvyšovať stabilitu a transparentnosť stablecoinov. Podľa zverejnenej správy môže mechanizmus PoR poskytnúť používateľom prehľad o rezervách jednotlivých stablecoinov v reálnom čase, čím sa zvýši dôvera trhu. Chainlink tiež môže, vďaka svojej decentralizovanej sieti Oracle, ľahko spracovávať prenosy údajov v reťazci aj mimo neho, čím pomáha zabezpečiť hodnoty v miliardách dolárov a zároveň zohráva  významnú úlohu pri poskytovaní údajov v rámci viacreťazcového ekosystému.

Jednou z momentálnych hlavných nevýhod existujúcich stablecoinov je to, že investori nemajú informácie o transparentnosti ich rezerv. Chainlink sa prostredníctvom svojho mechanizmus Proof-of-Reserve (dôkaz o rezerve) snaží túto záležitosť vopred vyriešiť, čím akémukoľvek používateľovi umožňuje overiť si, že stablecoin je naozaj krytý rezervami. Využitie decentralizovanej siete Oracle od Chainlink a jej aplikácie Trust Minimized sú prechodom k „ideálnemu stavu“, v ktorom sa dohody medzi protistranami môžu vykonávať presne tak, ako sú napísané a žiadni účastníci nemôžu manipulovať alebo odstúpiť od vopred dohodnutých podmienok. Tento nový typ „kryptografickej záruky“ podporovaný decentralizovanou infraštruktúrou siete, ako je blockchain a oracle, sa vo všeobecnosti označuje ako kryptografická pravda a tvorí chrbticu pre aplikácie, ktoré sú postavené na tzv. minime dôvery. Používanie aplikácií s minimalizovanou dôverou bude v budúcnosti naďalej rásť, pretože môžu byť využité vo viacerých typoch odvetví, ako napríklad poisťovníctvo, akciový trh, globálne nehnuteľnosti a mnoho ďalších.

Chainlink poskytuje prístup ku kľúčovým externým zdrojom vrátane overených údajov z reálneho sveta, výpočtov mimo reťazca, interoperability medzi reťazcami a pod. Chainlink je v súčasnosti najväčšia Oracle sieť na svete s viac ako 2000 integráciami. Cieľom Chainlink je vytvoriť silnú konkurenciu tradičným hráčom, ako je SWIFT, a preto sa aktuálne pripravuje na spustenie svojho protokolu interoperability krížového reťazca (CCIP = Cross-chain interoperability protokol).

CCIP od Chainlink umožní rôznym blockchainom navzájom komunikovať a zároveň poskytne inteligentným zmluvám schopnosť čítať a zapisovať dáta do iných blockchainov pomocou medzireťazcovej (angl. cross-chain) komunikácie. Táto skutočnosť môže priniesť zaujímavé zmeny na trhu, ako ho poznáme v súčasnosti.