Centrifúga spúšťa platformu správy fondov.

Spoločnosť Centrifuge oznámila, že spustila svoju novú platformu na správu on-chain fondov, ktorá bude importovať kreditné prostriedky na verejných blockchainoch tak, aby tak poskytla jednoduchší spôsob správy fondov. V tlačovej správe sa uvádza, že nová platforma bude zhromažďovať investičné pozície fondu v reťazci a aj mimo neho, rovnako tak všetky transakcie a prevádzkové údaje v bezpečnom prostredí pre správcov fondov.

Manažéri teraz budú mať s Centrifuge jednotný on-chain produkt, ktorý spája všetkých poskytovateľov služieb a údaje do centrálneho ovládacieho panela s automatizáciou podávania správ, pričom zefektívňuje operácie fondov a zlepšuje transparentnosť pre investorov. Projekt Centrifuge vo vyhlásení  uviedol, že správca aktív Web3 Anemoy https://www.anemoy.io/ už túto novú platformu prijal a integroval s Trident Trust https://www.tridenttrust.com/ za účelom správy ich profesionálneho fondu BVI postaveného na Centrifuge. David Mungall, vedúci správy fondov Trident Trust povedal: „Nová platforma zvyšuje transparentnosť a zároveň zefektívňuje a zosúlaďuje zvyčajne zaťažujúce procesy podávania správ.“

Projekt Centrifuge, bol založený v roku 2017 a je platformou pre onchain financie. Medzi pozoruhodné prvenstvá patrí razba prvého skutočného aktíva MakerDAO, štruktúrovanie prvej sekuritizácie na reťazci, spustenie trhu RWA (angl. Real World Assets) s platformou Aave a uvedenie operácií prvého úverového fondu na reťazec s BlockTower. Centrifuge poskytuje infraštruktúru aj ekosystém na tokenizáciu, správu a investovanie do kompletného, diverzifikovaného portfólia aktív v reálnom svete. Centrifuge (CFG) je na 183. mieste rebríčka podľa trhovej kapitalizácie a jeho momentálna cena sa hýbe okolo 0,99 USD.

Vysvetlenie

Sekuritizácia je predaj bankového balíka úverových pohľadávok inej inštitúcii, ktorá financuje kúpu týchto pohľadávok vydaním dlhopisov, pričom splatenie istiny a úrokov dlhopisov je kryté úverovými pohľadávkami. Sekuritizácia je teda premena nelikvidných aktív (úverov) na likvidné aktíva (cenné papiere). Predajom cenných papierov investorom sa peniaze dostávajú späť do bánk a slúžia pre financovanie nových úverových obchodov.

Aave je decentralizovaný protokol peňažného trhu, v ktorom môžu používatelia požičiavať alebo požičiavať si kryptomeny v rámci rôznych aktív. Veritelia môžu zarábať úroky poskytovaním likvidity na trh, zatiaľ čo používatelia si môžu vziať pôžičky zo zdrojov likvidity za založený kolaterál, ktorý je tvorený ich kryptoaktívami. Protokol Aave má natívny token s názvom AAVE, ktorý je tiež tokenom riadenia, a ktorý umožňuje komunite rozhodovať o smerovaní protokolu kolektívnym spôsobom. Aave je na 66. mieste rebríčka podľa trhovej kapitalizácie.