Cena bitcoinu začína zrkadliť cyklus pred býčím trhom z roku 2015-2017

Vývoj ceny bitcoinu a štruktúra kryptotrhov začínajú podľa spoločnosti Delphi Digital odzrkadľovať aktivitu pred býčím rastom, ktorý tu bol v predchádzajúcich rokoch.

Nedávna správa tejto analytickej spoločnosti ilustruje konzistentnosť cenových akcií a trendov na krypto trhu takmer identickú, ako tomu bolo v predchádzajúcom cykle. Správa zohľadňuje najmä štvorročný bitcoinový cyklus halvingu. Aktuálna cena BTC sa pohybuje okolo úrovne 29.100 USD. Prebiehajúca konsolidácia na úrovni okolo 30.000 USD je podľa analytikov Delphi Digital podobná obdobiu medzi rokmi 2015 a 2017, pričom ukazovatele poukazujú na nové možné historické maximum (ATH) bitcoinu do štvrtého štvrťroka 2024.

Analýza tiež upozorňuje na inherentnú cyklickú povahu trhu s kryptomenami. Táto cyklickosť je demonštrovaná načasovaním medzi jednotlivými dnami od vrcholu po cenovom prepade, obdobiami zotavenia naspäť k maximám predchádzajúceho cyklu a načasovaním rastu cien k novým vrcholom nového cyklu. Pomocou bitcoinu ako benchmarku Delphi načrtáva celkový všeobecný predpoklad nového cyklu trhu s kryptomenami. Tieto štvorročné cykly zahŕňajú, že bitcoin dosiahne nový ATH, pričom dôjde k poklesu približne o 80 % a potom k poklesu približne o rok neskôr. Po tomto má tendenciu nasledovať dvojročné zotavenie sa na predchádzajúce maximá a nakoniec cenový rast na ďalší rok vedúci k novému historickému maximu. Analýza tiež odhaľuje koreláciu medzi cenovými vrcholmi bitcoinov a zmenami v obchodnom cykle, ako naznačuje analytický nástroj ISM Manufacturing Index.

ISM INdexpng

V čase keď hospodársky cyklus signalizuje zotavenie trhu, tak sa zvyšujú aj úrovne sieťovej aktivity. Počas vrcholov cien ISM index často vykazuje známky akumulácie a počet aktívnych adries, objemy transakcií a poplatky dosahujú svoj najvyšší bod. Správa zdôrazňuje úlohu bitcoinu počas halvingu v týchto cykloch. Posledné dva halvingy prišli zhruba 18 mesiacov po dosiahnutí dna ceny BTC a približne sedem mesiacov pred novým ATH. Tento vzorec, ktorý odráža históriu naznačuje plánované nové ATH pre bitcoin do štvrtého štvrťroka 2024, čo je v súlade s očakávaným načasovaním ďalšieho halvingu (čiže zníženia odmien ťažiarom o polovicu).

Správa poznamenáva, že súčasné trhové prostredie, zosúladenie trhového správania, ekonomických ukazovateľov a historických trendov sa nápadne podobá obdobiu medzi rokmi 2015 a 2017. Rovnako tak modely obchodovania na trhu, najmä v indexe S&P 500, sa veľmi podobajú trajektórii, ktorá bola pozorovaná v rokoch 2015-2017. Správa tiež uvádza, že dokonca aj v časoch neistoty, ako je recesia, tieto vzorce pretrvávajú a odrážajú sentiment z tohto obdobia.

Delphi zdôrazňuje paralely medzi pochmúrnymi vyhliadkami globálneho rastu, ktoré tu boli v rokoch 2015-2016 a nedávnym obdobím ekonomickej neistoty v rokoch 2021-2022. Faktory, ako je sila amerického dolára a zmeny v globálnych cykloch likvidity, odrážajú minulosť. Správa zdôrazňuje, že výkonnosť zlata bola v tom čase, ovplyvnená obavami zo znehodnotenia meny USD, čo tiež vykazuje pozoruhodné podobnosti so súčasnou situáciou, ktorú je možné sledovať. Tieto paralely podporujú tvrdenie, že makroekonomické podmienky idú po veľmi podobnej trajektórii, ako tomu bolo v minulosti.

Delphi vo svojej analýze poskytuje dôkazy, že kryptotrh funguje v rámci cyklických vzorcov, ktoré odrážajú širšie ekonomické zmeny. Predpoveď správy o novom historickom maxime do štvrtého štvrťroka 2024 sa zhoduje s historickými modelmi halvingu. Toto načasovanie spolu so stavom ukazovateľov, ako je ISM a očakávaniami obnovených cyklov likvidity, posilňuje argument, že nový cyklus bude podobný cyklu z rokov 2015-2017. Aj keď analýza nie je bez rizík a neistôt, tak celkový výhľad pre kryptotrh v nasledujúcich 12 – 18 mesiacoch vyzerá byť sľubný vzhľadom na hromadiace sa katalyzátory a historický precedensy, ktoré uvádza analýza spoločnosti Delphi Digital.

 

Tento článok slúži len na všeobecné informačné účely a nie je investičným poradenstvom. 

Zdroj: Cointelegraph