Cardano: Stablecoin DJED, token SHEN a ako môžu jeho držitelia získať odmeny za delegovanie

DJED je „prekolaterizovaný“ algoritmický stablecoin, ktorý bude súčasťou ekosystému Cardano, a ktorý bol vyvinutý spoločnosťou IOG a FinTech startupom COTI Group. Stablecoin DJED bol prvý krát predstavený na dvojdňovom Cardano Summite 26. septembra 2021. Stabilizácia ceny stablecoinu bude zabezpečená použitím inteligentných zmlúv. DJED bude súčasťou decentralizovaných financií (DeFi) v sieti Cardano.

WhitePaper IOG, ktorý bol vydaný, ohľadom stablecoinu DJED, 17. augusta 2021 popisuje DJED nasledovne: „DJED je algoritmický stablecoinový protokol, ktorý sa správa ako „autonómna banka“, ktorá nakupuje a predáva stablecoiny za cenu v rozmedzí, ktoré je naviazané na cieľovú cenu. Je zabezpečený kryptografiou v tom zmysle, že „banka“ drží volatilnú kryptomenu vo svojej rezerve. Rezerva je využívaná na nákup stablecoinov od používateľov, ktorí ich chcú predať. Príjmy z predaja stablecoinov používateľmi sú uložené v rezervách. Okrem stablecoinov „autonómna banka“ obchoduje aj s rezervnými mincami, aby sa udržala kapitalizácia, a aby sa zároveň udržal pomer rezerv výrazne vyšší ako jedna. To znamená, že rezervy, ktoré kryjú DJED budú niekoľkonásobne prevyšovať sumu vyrazených stablecoinov.“

Protokol je podporený 400-800% prekolaterizáciou a je garantovaný jeho rezervnou mincou SHEN.

Vo vyjadrení spoločnosti COTI sa uvádza: „Pokiaľ je nám známe, tak toto je prvý stablecoinový protokol, kde sú tvrdenia o stabilite presne a matematicky vyjadrené a dokázané. Okrem toho sa tvrdenia a ich dôkazy formálne overujú pomocou dvoch rôznych techník. Tým prvým je matematické overovanie ohraničeného modelu, aby sa vyčerpávajúco hľadali protipríklady k tvrdeniam a tým druhým je interaktívne dokazovanie teorémov, na vytváranie prísnych formálnych dôkazov pomocou asistenta dokazovania s funkciami automatického dokazovania teorémov.“

Teorém je tvrdenie, ktoré možno preukázať ako pravdivé akceptovanými matematickými operáciami a argumentmi. Jedná sa o tvrdenie, ktoré bolo dokázané, alebo môže byť dokázané. Vo všeobecnosti je teorém stelesnením všeobecného princípu, ktorý ho robí súčasťou väčšej teórie. Proces preukázania správnosti teorému sa nazýva dôkaz.

V blogovom príspevku zverejnenom 26. septembra 2021 spoločnosť IOG uviedla, že DJED funguje tak, že udržiava rezervu základných mincí, pričom razí a spaľuje rôzne iné stabilné aktíva a rezervné mince. Zároveň je navrhnutý tak, aby sa používal na platenie transakčných poplatkov v sieti Cardano, ktorá pomáha zvýšiť predvídateľnosť transakčných nákladov, čím sa vyhne nestálym a premršteným poplatkom pre používateľov.

Shahaf Bar-Geffen, generálny riaditeľ COTI Group, povedal: „Ekosystém stablecoinov za posledných pár rokov ohromne dozrel. Účastníci blockchainu používajú stablecoiny na zapojenie sa do každodenných transakcií, pretože umožňujú bezproblémovú výmenu peňažnej hodnoty bez ohľadu na polohu odosielateľa a príjemcu. Verím, že pridanie stablecoinu DJED do blockchainu Cardano výrazne zlepší spôsob, akým sú transakcie na platforme vysporiadané. V rámci úlohy má COTI na starosti vývoj systému používateľského rozhrania a bude prevádzkovať integráciu medzi používateľmi a inteligentnými zmluvami pre stablecoiny. COTI bude spolupracovať s podnikmi, vývojármi a ďalšími stranami, ktoré chcú raziť stablecoiny a iné rezervné mince, ktoré sú používané ako súčasť fixačného algoritmu.“

Spoluzakladateľ a generálny riaditeľ IOG Charles Hoskinson uviedol: „Stablecoin DJED by mohol zmeniť hru v krypto priestore a osloviť úplne nové publikum v čase, keď toto odvetvie zažíva astronomický rast. DJED zdieľa náš záväzok k formálnemu overeniu, čo dokazuje robustnou metódou boja proti kolísaniu cien na kryptotrhu.“

DJED a poplatky za razenie a pálenie rezervných mincí budú účtované v ADA  (natívnom tokene siete Cardano) a budú zahrnuté do fondu vlastného imania protokolu. Držitelia rezervných mincí získajú podiel z tohto fondu ako stimul pre ich účasť na udržiavaní pomeru USD / DJED.

Dňa 23. februára 2023 COTI zverejnila blogový príspevok, ktorý poskytol niektoré informácie o rezervnej minci SHEN. Jednoducho povedané, rezervné mince sú digitálne tokeny, ktoré udržiavajú algoritmickú fixáciu stablecoinov. Obchodovaním s rezervnými mincami môžu používatelia prispieť k mechanizmu zabezpečenia stablecoinu poskytnutím vhodnej likvidity na udržanie dostatočného pomeru viazania. Držitelia rezervných mincí za túto službu získajú podiel z fondu transakcií, ako stimul pre ich účasť na udržiavaní pomeru stablecoinu – v tomto prípade USD / DJED. Nákupom a predajom rezervnej mince SHEN môžu teda používatelia pomôcť udržiavať viazanie meny DJED na USD. Keďže rezervná minca je obchodovateľné aktívum, držitelia môžu profitovať aj z krátkodobých a strednodobých cenových výkyvov.

Stabilita stablecoinu DJED je založená na nadmernej kolateralizácii, ktorá eliminuje potrebu dôvery v token správy, ako tomu je u iných algoritmických stablecoinov. Platforma je tiež plne decentralizovaná a riadená komunitou, čo umožňuje vývoj open source a zapojenie komunity do razenia a pálenia stablecoinu DJED a rezervnej mince SHEN.

DJED bude od prvého dňa zahŕňať odmeny za delegovanie pre držiteľov rezervnej mince SHEN. Cena rezervnej mince SHEN koreluje s cenou ADA multiplikátorom smerom nahor.

Poskytovaním likvidity rezervnými mincami SHEN v decentralizovaných financiách, ako sú napríklad Yield farming (výnosové farmárenie) je možné získať ďalšie tokeny ako odmeny. Ročné odmeny sa môžu líšiť a budú závisieť od DEX alebo danej platformy.

V blogovom príspevku zverejnenom 29. januára 2023 COTI vysvetlila, ako môžu držitelia SHEN získať odmeny za delegovanie:

Tokeny ADA, ktoré budú uložené do rezervy na razenie rezervných mincí SHEN budú delegované na vyhradený verejný staking pool prevádzkovaný spoločnosťou Wave Financial, ktorá je jedným z najuznávanejších prevádzkovateľov staking poolov (vkladových fondov) v sieti Cardano.

Aby mali držitelia rezervných mincí SHEN prioritu v účasti na poole, a aby boli odradení používatelia stablecoinu DJED s nekalými myšlienkami bude účastníkom vstupujúcim do poolu okrem bežného jednorazového poplatku účtovaný prevádzkový poplatok  8% z odmien za staking. Tento poplatok bude však kompenzovaný dodatočnými prisľúbenými tokenmi ADA pridanými do fondu spoločnosťou Wave Financial, čo prinesie zvýšené odmeny pre držiteľov rezervných mincí SHEN.

Odmeny, ktoré pool získa, sa vypočítajú na základe snímky urobenej počas každej epochy (Cardano epochy). Odmeny za delegovanie budú automaticky rozdelené medzi oprávnených držiteľov mincí SHEN, ktorí mali SHEN počas obdobia, za ktoré sa odmeny rozdeľujú. Odmeny zo staking poolu budú distribuované každú štvrtú po sebe idúcu epochu (približne každých 20 dní) a prevedené oprávneným držiteľom mincí SHEN priamo do ich peňaženky bez akejkoľvek ďalšej akcie z ich strany.

  • Minimálne množstvo DJED, ktoré je možné vyraziť (angl. minting)  = 5 000 DJED.
  • Minimálne množstvo DJED, ktoré je možné spáliť (angl. burning) = 1 000 DJED.
  • Poplatok za vyrazenie/spálenie DJED stablecoinu = 1,5 %.
  • Minimáln množstvo SHEN, ktoré je možné vyraziť = 5 000 SHEN.
  • Minimálne množstvo SHEN, ktoré je možné spáliť = 2 500 SHEN.
  • Poplatok za vyrazenie/spálenie SHEN rezervného tokenu = 1,5 %.
  • Prevádzkové poplatky DJED a SHEN vyrazenie/spálenie = 100 ADA
  • Minimálna cena SHEN bola nastavená na 1 ADA 

Vyššie uvedené hodnoty platia iba pre platformu Djed (djed.xyz). Používatelia však môžu vždy obchodovať so stablecoinami DJED a tokenmi SHEN s akoukoľvek sumou, ktorú si zvolia prostredníctvom DEX a CEX búrz.

Zaujímavosť: Názov DJED a SHEN vznikol na základe symbolov Starého Egypta. DJED je staroegyptský symbol, ktorý predstavuje stabilitu. V staroegyptskej spoločnosti bol SHEN symbolom kráľovskej hodnosti a symetrie.

Viac informácií o stablecoine DJED je možné nájsť na oficiálnej stránke https://djed.xyz/