Cardano predstavuje partnerstvo v oblasti mobilného internetu, ktorého cieľom je priniesť konektivitu a digitálnu identitu 100.000 ľuďom v Tanzánii

Spoločnosť Input Output Hong Kong (IOHK), ktorá stojí za projektom Cardano, uviedla, že spoločnosť spolupracuje s mobilnou sieťou World Mobile Group, aby priniesla ľuďom pripojenie k internetu v Afrike.

Iniciatíva začína v Tanzánii, kde má poskytnúť 100.000 ľuďom žijúcim vo vidieckych oblastiach digitálny prístup k mobilnému internetu, digitálnej identite a finančným riešeniam.

Cieľom projektu je poskytnúť prístup na internet 5G a poskytnúť zákazníkom platformu založenú na blockchaine, ktorú môžu použiť na overenie svojej identity. Cieľom projektu je tiež prekonať priepasť medzi finančnými produktami, ako sú úvery, poistenie a pôžičky.

Charles Hoskinson k uvedenej správe uviedol: „Prostredníctvom nášho riešenia digitálneho ID Atala PRISM teraz budú môcť ľudia overiť svoju identitu, čo predtým nebolo možné a znemožňovalo im to prístup k mnohým dôležitým službám, ako je napríklad zdravotná starostlivosť. Atala PRISM tiež umožní občanom poskytnúť zálohovanie ich dôležitých dokumentov, ako sú napríklad doklady o kvalifikácii alebo vlastníctve, čím bude umožnené mnohým vracajúcim sa utečencom vrátiť sa k svojim domovom, majetkom, či potvrdiť svoje vzdelanie a uplatnenie.“