Budova "Bank of England" bola použitá ako reklamná tabuľa pre Bitcoin

V snahe zobudiť ľudí a ukázať aktuálne nebezpečenstvo modernej monetárnej teórie (MMT) sa na budovu Bank of England (BoE) premietla správa s logom Bitcoinu a textom „tlačenie peňazí okráda chudobných“.

Uvedený čin poukazuje na nesúlad medzi hospodárskou politikou a kryptomenami všeobecne. Prebudia ľudí tieto poplašné zvony, ktoré sa ozývajú smerom k ozdraveniu globálnej ekonomiky a poukazujú na podvody, ktoré sú páchané na bežných obyvateľoch?

Hlavná myšlienka MMT hovorí o tom, že vlády môžu a mali by tlačiť toľko peňazí, koľko je potrebné. Je to preto, lebo majú monopol na fiat peniaze a nemôžu sa dostať na mizinu, alebo do platobnej neschopnosti. Zjednodušene povedané, takéto vlády sa nespoliehajú len na dane alebo pôžičky, ale môžu tlačiť toľko peňazí, koľko potrebujú a sú monopolnými emitentmi danej meny.

Kritici MMT tvrdia, že táto filozofia je v rozpore s konvenčným chápaním úlohy vlády v spoločnosti, povahy peňazí, účelu daní a fiškálnej zodpovednosti. Ruka v ruke s tým ide aj otázka inflačného tlaku, ktorý vychádza z nadmernej ponuky vytlačených peňazí.

Zástupcovia kryptomien uvádzajú Bitcoin, ako protiklad takéhoto modelu, keďže Bitcoin má obmedzené množstvo 21 miliónov. Ako by sa však podarilo nahradiť súčasné globálne peniaze Bitcoinom na aktuálnej jeho prvej technologickej vrstve je zatiaľ druhá vec.

Napriek tomu, bez ohľadu na aktuálnu uskutočniteľnosť, či neuskutočniteľnosť, v súlade so zámerom jeho tvorcu, Bitcoin symbolizuje opak súčasnej ľahkomyseľnej menovej politiky štátov v digitálnom veku. Z tohto dôvodu preto väčšina centrálnych bánk zastáva negatívny postoj voči kryptomenám.

Inflačné obavy sa začínajú vyplavovať na povrch, keď napríklad počas víkendu Warren Buffett oslovil akcionárov spoločnosti Berkshire Hathaway a varoval ich, že spoločnosť čelí inflačným tlakom.

Jeho firma vykázala zisky vo výške 11,7 miliárd dolárov. Buffett však upozornil na rast cien v dôsledku ekonomických stimulov a „ozdravného trhu práce“. Vo svojom vyjadrení dodal, že ľudia sú zahltení peniazmi a sú preto ochotní platiť vyššie ceny.

Priamo v jeho vystúpení zaznelo: "Vidíme veľmi výraznú infláciu." Je to veľmi zaujímavé. Zvyšujeme ceny a ľudia nám zvyšovanie cien akceptujú. “

Americká centrálna banka (FED) vydala v rámci urovnávania obáv vyhlásenie, v ktorom označila inflačné tlaky ako „prechodné“.

Hlavný ekonomický poradca Allianzu, Mohamed El-Erian, však zastáva iný názor. El-Erian uviedol, že je presvedčený, že inflácia bude pretrvávať. Vo svojom vyhlásení dodal, že FED ustúpil do kúta tým, že označil infláciu za „prechodnú“.

Vzhľadom na záhadné projekcie Bitcoinu na budove Bank of England je zrejmé, že dôvera v centrálne banky klesá.