Bude mať prechod na Ethereum 2.0 ďalší časový posun?

Pred zlúčením konsenzov Proof-of-Work a Proof-of-Stake (Beacon Chain), zažil  Ethereum Beacon Chain v stredu „sedemblokovú reorganizáciu“. Podľa údajov z Beacon Scan bolo v stredu v čase od 08:55:23 do 08:56:35 UTC z Beacon Chain vyradených sedem blokov od čísla 3 887 075 do 3 887 081.

Vývojár Etherea, Preston Van Loon uviedol, že reorganizácia bola spôsobená „netriviálnou segmentáciou“ nového a starého softvéru klientskych uzlov a nebolo v tom nevyhnutne nič škodlivé.

Termín preorganizovania sa vzťahuje na udalosť, pri ktorej bol blok, ktorý bol súčasťou kanonického reťazca, ako napríklad Beacon Chain, vyradený z reťazca v dôsledku toho, že ho reťazec rozvetvuje alebo duplikuje v inom bloku. K reorganizácii blokov môže dôjsť napríklad v prípade cieleného útoku ťažiara s vysokými zdrojmi. Vývojári sa domnievajú, že problém bol spôsobený skôr okolnosťami než niečím vážnym, ako je bezpečnostný problém alebo základná chyba v zdrojovom kóde.

Martin Köppelmann, spoluzakladateľ reťazca Gnosis kompatibilného s Ethereum Virtual Machine (EVM), bol jedným z prvých, ktorí v stredu ráno upozornili na túto udalosť prostredníctvom Twitteru, pričom poznamenal, že súčasná atestačná stratégia uzlov by sa mala prehodnotiť, čoho výsledkom by mal byť stabilnejší reťazec. Podľa jeho vyjadrenia už k tomu existujú návrhy. Uvedená reorganizácia vyvoláva otázky ohľadom dodržania časovej postupnosti prechodu na Ethereum 2.0. Vývojári Etherea sa ešte presne nevyjadrili, či táto reorganizácia bude mať na časové oneskorenie nejaký vplyv.