Brazília schválila možnosť platby bitcoinami

Brazílsky prezident Jair Bolsonaro vo štvrtok podpísal zákon, ktorý podľa oficiálneho vestníka federálnej vlády vytvára úplný regulačný rámec pre obchodovanie s bitcoinami a pre ich používanie v krajine. Prezident Bolsonaro podpísal návrh zákona bez akýchkoľvek úprav. Nové pravidlá uznávajú bitcoin, ako digitálnu reprezentáciu hodnoty, ktorú možno použiť ako platobný prostriedok a rovnako tak, ako investičné aktívum v tejto krajine Južnej Ameriky.

Nový text zákona popisuje virtuálne aktívum ako „digitálnu reprezentáciu hodnoty, ktorá môže byť vyjednaná alebo prevedená elektronicky a použitá na platby alebo využitá ako investícia“.

Nový zákon vstúpi do platnosti o 180 dní po dnešnom podpise. Je potrebné však podotknúť, že uvedený zákon nespravil z bitcoinu, či inej kryptomeny zákonné platidlo v krajine. Bez ohľadu na to, však zákon udeľuje bitcoinu legitímnosť pre prípady použitia ako platby, čo je zmysluplné pretože bitcoin tak získal potenciál podnietiť väčšiu aktivitu v krajine. Do rozsahu použitia však bude mať čo povedať aj zodpovedný regulátor Brazílie, ktorý bude dohliadať na trh. Očakáva sa, že hlavným regulátorom bude centrálna banka Brazílie (BCB) . Ak bude BCB potvrdená, ako hlavný regulátor, tak výhľad bitcoinu nemusí byť až taký dobrý, keďže centrálne banky vo všeobecnosti nepatria medzi tie orgány, ktoré by presadzovali adopciu bitcoinu a jeho využitia ako platobného prostriedku. Dôležité je tiež povedať, že BCB pracuje na vydaní svojej vlastnej digitálnej meny Real Digital, ktorá sa plánuje uviesť do prevádzky do roku 2024.

Regulačná jasnosť, ktorú po schválení poskytuje legislatíva však povzbudzuje rôzne podniky, aby bližšie preskúmali rastúci spôsob platby prostredníctvom bitcoinov, čo sa môže premietnuť do širšieho prijatia bitcoinu ako výmenného prostriedku v Brazílii, bez ohľadu na to, či dôjde k aktívnej podpore zo strany BCB alebo nie.