Blockchain spoločnosti VeChain zaujal svet potravín

Jednoducho implementovateľná, blockchainová technológia VeChain už zaujala podnikový svet, najmä v sektore potravín a nápojov. Šíriaci sa dopad vírusu COVID-19 prináša nové výzvy v potravinárskom priemysle vrátane problémov s dôverou zo strany spotrebiteľov a narušenia globálnych dodávateľských reťazcov. Pandémia na povrch vyniesla zlyhania súčasných vysoko neefektívnych systémov sledovateľnosti, na ktorých globálna spoločnosť závisí.

Technológia blockchain predstavuje vo svete dodávateľského reťazca zmenu paradigmy a rýchlo sa ukazuje, ako najefektívnejšia dostupná metóda na riešenie problémov súčasnej nedôveryhodnosti a na poskytovanie nových, jedinečných schopností identifikácie pre podniky a spotrebiteľov.

Spoločnosť VeChain akumuluje prípady použitia v tejto oblasti od roku 2019, a to od podpory veľkých spoločností z oblasti priemyslu až po pomoc poľnohospodárom a rôznym dodávateľským reťazcom za účelom zjednodušiť ich systémy riadenia. Príklady nasledujúcich prípadov použitia zvýšili obchodnú odolnosť klientov VeChain počas pandémie, pričom niektoré boli vyvinuté špeciálne na zmiernenie vplyvu COVID-19. V akých komerčných a verejných prípadoch sa teda ukázalo riešenie blockchainu VeChain ako úspešné?

 1. Spoločnosť Walmart Čína pomocou používa technológiu VeChainThor Blockchain za účelom potvrdenia bezpečnosti dodávaných potravín na trh. Platforma Walmart China Blockchain Traceability Platform, je postavená na blockchaine VeChainThor a priniesla systém sledovania bezpečnosti výrobkov. Naskenovaním kódu požadovaného produktu môžu zákazníci získať podrobné informácie, vrátane zdroja vyrobeného produktu, jeho geografického vzniku, finálneho umiestnenia, logistického procesu, správy o kontrole produktu a mnohých ďalších údajov. Walmart je tak schopný výrazne si zlepšiť prehľad svojich produktoch a výrazne zvýšiť svoje schopnosti riadenia zásob, vrátane dohľadu nad výrobnými a dodávateľskými reťazcami.
 2. Spoločnosť Sam’s Club China, nasadil platformu Sam's Club Blockchain Traceability Platform. Pomocou technológie VeChain v kombinácii s IoT (Internet vecí) a rôznymi tradičnými softvérovými a hardvérovými senzormi sú všetky zúčastnené strany v procese dodávateľského reťazca schopné nahrať kľúčové logistické a výrobné údaje nemenne na verejný blockchain VeChainThor.
 3. Spoločnosti VeChain, DNV a Nórsko spolupracujú na vybudovaní a implementácii novej služby na My Story ™. Jedná sa o platformu dôvery zákazníkov a firiem. Táto platforma umožňuje spotrebiteľom z Číny používať vysoko kvalitné nórske výrobky, ako sú napríklad produkty z morských plodov, doplnky výživy, minerálne vody alebo bytové doplnky, ktoré vstupujú na čínsky trh. Prostredníctvom blockchainu VeChainThor je každému produktu pridelené jedinečné ID, ktoré umožňuje úplnú vysledovateľnosť a nemennosť údajov v dodávateľskom reťazci. Kvalitu údajov zabezpečujú globálne renomované tretie strany, ako je napríklad DNV.
 4. VeChain spolu so spoločnosťami ASI Group a DNV ohlásili prvé medzikontinentálne logistické a obchodné riešenie založené na verejnom blockchaine VeChainThor pre potravinársky a nápojový priemysel s overenými a certifikovanými informáciami o celom životnom cykle sledovaných produktov. Táto platforma sa nazýva „FoodGates“. Platforma poskytuje podrobné informácie o celom produkčnom reťazci, ako je napríklad výber kráv, procesy zabíjania, balenie a preprava medzi kontinentmi, až po reštaurácie a zákazníkov.
 5. VeChain sa stal jediným verejným blockchainovým protokolom APAC Provenance Council, čo je rada pre medzikontinentálne potravinové dodávateľské reťazce a finančné konzorciá. Rada APAC Provenance Council, je silne podporovaná vládnymi, exportnými a priemyselnými orgánmi, štandardnými agentúrami, veľkými poskytovateľmi služieb v oblasti balenia a označovania, ako aj poprednými finančnými gigantmi. Rada bola založená s cieľom integrovať technológiu blockchain do financovania potravinového reťazca pre austrálsko-čínske obchody.
 6. VeChain umožňuje výrobcom na trhu vysledovať poľnohospodárske výrobky a globálne tak podporovať poľnohospodárov. Aplikácia StoryBird, ktorá využíva technológiu VeChain, zhromažďuje a nahráva autentické informácie o produktoch do VeChainThor Blockchain. Umožňuje tak všetkým zúčastneným stranám v odbore, tj. farmárom, spracovateľom, zástupcom elektronického obchodu, kupujúcim a konečným spotrebiteľom overiť pôvod produktu a vysledovať logistiku dodávky. Umožňuje to teda zainteresovaným stranám verejne uvádzať zoznamy profilov organizácií a výrobkov a pristupovať tak na globálne trhy.
 7. Spoločnosť VeChain sa zapojila do americkej platformy pre import morských plodov KnowSeafood, s cieľom uľahčiť dodávku čerstvých a spoľahlivých dodávok morských plodov na americký trh.
 8. VeChain sa spojil so spoločnosťou L28, ktorá je prémiovým dodávateľom mäsa v západnej Austrálii s cieľom vyvinúť riešenie sledovateľnosti prémiového hovädzieho mäsa produkovaného v Austrálii. Riešenie je vyvinuté na komplexnej platforme VeChain BaaS a je spojené s verifikačnými službami, ktoré sú poskytované popredným svetovým certifikačným orgánom DNV, čím zaisťuje, že produkty L28 sú vyrábané v súlade s vysokými štandardmi stanovenými výrobcom, a sú zárukou kvality produktu.
 9. Spoločnosť VeChain sa oficiálne stala členom Čínskej aliancie pre zdravie zvierat a bezpečnosť potravín. VeChain je v súčasnosti jediným verejným poskytovateľom blockchainovej technológie v aliancii a poskytuje členom rady kompletnú infraštruktúru a technickú podporu. CAFA je vládou podporovaná organizácia priamo pod vplyvom Čínskej národnej aliancie pre inováciu v oblasti poľnohospodárskych technológií a bola iniciovaná ministerstvom poľnohospodárstva Čínskej ľudovej republiky.
 10. Spoločnosť VeChain je oficiálnou blockchainovou platformou pre sledovanie produkcie čaju Yunnan Pu’er. Platforma sledovania čaju Yunnan Pu’er Tea je jednou z prvých platforiem tretích strán, ktorá bola indexovaná do Národného systému sledovania dôležitých produktov.
 11. VeChain umožnil spoločnosti Bright Foods urobiť obrovský krok v ich celom dodávateľskom reťazci. Značka mlieka „Cupids Farm“ vyrábaná spoločnosťou Bright Food sa stala prvou z mnohých potravinárskych a nápojových výrobkov, ktorá začala fungovať na platforme BrightCode. VeChain tak umožňuje spoločnosti monitorovať celý životný cyklus ich produktov a zhromažďovať údaje v reálnom čase s overením všetkých zhromaždených údajov. Tento proces zaisťuje a dokazuje, že všetky výrobky dodávané zákazníkom majú zaručenú kvalitu, čím preklenujú priepasť dôvery medzi výrobcami a spotrebiteľmi.
 12. Spoločnosť VeChain spolupracuje s Asociáciou čajového priemyslu Anhui. Vďaka technológii VeChain môžu výrobcovia čaju a zúčastnené strany profitovať zo zvýšenej efektívnosti a produktivity dosiahnutej vo všetkých fázach výroby, v dodávateľskom reťazci, ako aj v úsilí o sledovateľnosti čajového priemyslu, ako  domácom Čínskom trhu, tak aj na medzinárodnej úrovni.
 13. Spoločnosť Shenzhen Yuhongtai Foods Co. Ltd. oznámila nasadenie technológie VeChain za účelom sledovateľnosti potravín, počnúc prémiovými bravčovými výrobkami od ich stopercentnej dcérskej spoločnosti Meijiada Fresh Foods. Spoločnosť tak dokáže nahrávať kľúčové údaje celého dodávateľského reťazca svojich produktov, ako sú pôvod, tok spracovania produktov, logistické informácie, dátum balenia, ako aj marketingové informácie.