Blockchain SOLANA - čierny kôň medzi kryptomenami?

Solana reprezentuje jednu z najzaujímavejších inovácií medzi kryptomenami a má ambíciu stať sa najrýchlejším blockchainom, aký bol kedy vytvorený.  Aktuálne dosahuje rýchlosť  50.000 transakcií za sekundu, s možnosťou škálovania až na 700.000 a ďalším rozvojom rýchlosti počítačových sietí.

Inováciu, ktorú Solana prináša je konsenzus Proof of History. Vývojári Solany si uvedomili, že v decentralizovaných sieťach hrá zásadnú úlohu synchronizácia času a preto prišli s úplne novým prístupom, ako s časom pracovať. Solana je schopná implementovať decentralizované hodiny, ktoré u všetkých validátorov bežia úplne rovnako a tým vyriešiť jeden z najväčších problémov, ktorý v decentralizovaných sieťach existuje. Solana prináša riešenie, ktorým sú hodiny stále synchronizované aj bez toho, aby spolu validátori priamo komunikovali. Výkon blockchainu Solana je postavený práve na tejto skutočnosti a uzly v sieti sa už nemusia synchronizovať a vymieňať si množstvo správ, ale každý z nich v každom okamihu vie, že „koľko je hodín“ a preto Solana dokáže mnoho ďalších prvkov vo svojej sieti veľmi dobre optimalizovať. Vďaka tomu je v Solane takzvaný block time 400ms, s tým, že ho dokáže znížiť na 200ms, pričom aktuálny počet transakcií je 50.000 transakcií za sekundu. Validátor blokov v sieti Solana je vždy volený len na krátku dobu, a to z dôvodu, aby sa predišlo útokom, keď namiesto produkcie blokov nerobí nič, čím by sieť zmrazil. Validátor je producent blokov, aby nedošlo napríklad ku kolíziám v sieti. A práve v tomto okamihu je veľmi dôležitý konsenzus Proof of History. Kým v konsenze Proof of Work alebo Proof of Stake prebieha v sieti po nájdení každého bloku „voľba“ nového validátora, tak u Proof of History dokáže Solana vďaka globálnym hodinám určiť dopredu zoznam validátorov a tým výber producenta blokov značne urýchliť. Proof of History zabezpečuje teda jednotný, decentralizovaný čas pre celú sieť. Validátori sú volení na základe veľkosti svojej „uzamknutej (stake) hodnoty“, ktorú im poskytujú delegátori.

Solana zároveň využíva takzvaný „Tower BFT“, čo je algoritmus pre voľbu producenta bloku, avšak s takmer nulovými timeoutami, bez zložitej kominikácie v sieti a synchronizácie jednotlivých uzlov. Tower BFT umožňuje užívateľom svoje aktíva „stakovať“ a tým zabezpečovať sieť Solana.

Solana prináša niekoľko ďalších inovácií ako napríklad:

  • Turbine - prináša extrémne rýchlu distribúciu blokov v sieti
  • Sealevel - slúži na paralelné spracovanie inteligentných zmlúv a transakcií
  • Pipelining - slúži na validáciu transakcií, ktorá je postavená na princípe fungovania operačných systémov
  • Cloudbreak - je databáza pre ukladanie transakcií, optimalizovaná pre vysoký počet transakcií (napríklad LevelDB, používaná Ethereom, zvládne len 5.000 transakcií za sekundu)

Medzi zaujímavé projekty, ktoré bežia na platforme Solana sú:

  • Serum, ktorý si kladie za cieľ vybudovať infraštruktúru, ktorá privedie svet decentralizovaných financií k celosvetovej masívnej adopcii. Jedná sa o plne decentralizovanú burzu s on-chain orderbookom, ktorá zvláda aj prevod z Etherea na Solanu za menej ako jednu sekundu. Serum je schopné vykonávať príkazy za menej ako sekundu s poplatkami vo výške 0,00005 dolára, čo dáva Serum výhodu oproti ostatným decentralizovaným zmenárňam.
  • Oxygen je protokol decentralizovaných financií s množstvom investičných nástrojov, ktoré typicky ponúkajú investičné banky. Využíva protokol, ktorý demokratizuje investičné nástroje v podobe ich voľného sprístupnenia, lacných poplatkov a škálovateľnosti v rádoch stovky miliónov používateľov. Finálnou víziou projektu je zahrnúť všetky obchodné a investičné nástroje poskytované dnešnými investičnými bankami a sprístupniť ich všetkým za súčasného zachovania plnej decentralizácie.
  • Raydium je AMM (angl. Automated Market Maker) v prostredí decentralizovaných zmenární s bleskurýchlymi transakciami, zdieľanou likviditou a novými funkciami pre získavanie výnosu.
  • Maps.me je jedna z najpoužívanejších aplikácií medzi offline mapami. Za 9 rokov sa sieť rozrástla na 140 miliónov používateľov a len v roku 2020 použilo navigáciu 60 miliónov ľudí vo viac ako 195 krajinách sveta. Piloti, fotografi, cyklisti aj bežní cestovatelia si túto aplikáciu zamilovali. Cestovné príručky, detailné mapy sú dostupné bez veľmi drahých mobilných dát.
  • Solstarter je prvá IDO platforma na sieti Solana, ktorá podporuje rozbeh nových projektov a ponúka férové investičné možnosti pre každého.

Team Solana sa z veľkej časti skladá zo skúsených softvérových vývojárov, ktorý prešli spoločnosťami ako Intel, Qualcomm či Google. Počas svojich kariér sa zameriavali na budovanie LTE sietí, či operačných systémov. Práve odtiaľ pochádza filozofia Solany. Podstatou Solany je dostať z hardwaru počítača maximálny výkon. Preto sú inteligentné zmluvy tak veľmi rýchle.

Zakladateľom spoločnosti Solana je Anatoly Yakovenko, ktorý prešiel firmami ako je Qualcomm, či Dropbox, kde sa podieľal na vývoji distribuovaných systémov a pokročilých počítačových sietí.

Solana je ekosystém, ktorý je stále v rannej fáze, ale projekty na tejto sieti stále pribúdajú a záujem rastie. Solana ako konkurent siete Ethereum má 3 veľké výhody a tými sú takmer zanedbateľné transakčné poplatky, blesková rýchlosť a škálovateľnosť.

Zdroj: Solana