Blackrock varuje pred bezprecedentnou recesiou v roku 2023

Spoločnosť Blackrock, ktorá sa zaoberá správou aktív a investíciami, zverejnila svoje predpovede ohľadom toho, čo môže budúci rok priniesť finančným trhom. Blackrock, ktorý podľa odhadov spravuje aktíva vo výške 8 biliónov dolárov, predpovedá obdobie recesie, ktoré je spôsobené politikou centrálnych bánk zameranou na kontrolu inflácie. Vo svojej zverejnenej správe Global Outlook 2023 uvádza, že vo svete, kde je momentálne ekonomika založená na ponuke a vysokej inflácii, bude potrebné vytvoriť „novú ekonomickú príručku“ a rok 2023 bude rokom recesie, ktorý sa bude líšiť od ostatných recesií, ktoré tu boli v minulosti. V správe sa uvádza: „Keďže sa centrálne banky pretekajú v snahe skrotiť infláciu, tak recesia je viac než pravdepodobná.“

Okrem toho Blackrock predpovedá, že akcie pravdepodobne utrpia na cene ešte viac, ako doteraz, keďže ich cena nezohľadňuje prichádzajúcu recesiu. Ekonomické škody spôsobené činnosťou centrálnych bánk sa stále zvyšujú a pokiaľ ide o infláciu, tak sa v správe uvádza, že centrálne banky budú musieť prestať sprísňovať politiku skôr, než dosiahnu zamýšľané inflačné ciele, pretože spôsobia celosvetovú ekonomickú krízu.

Spoločnosť Blackrock je presvedčená, že nová ekonomika si vyžaduje nové spôsoby, ako čeliť trhom, pretože stará príručka o „kupovaní cenových poklesov“ už nie je účinná. V súčasnom svete je totiž potrebné neustále prehodnocovať, aké ekonomické škody spôsobujú v súčasnosti uplatňované politiky centrálnych bánk. Správa došla k záveru, „že napriek prichádzajúcej recesii sa budeme musieť naučiť žiť aj s infláciou“.

Spoločnosť Blackrock v minulosti tiež vydala svoje stanovisko ku kryptomenám a kryptomenovým spoločnostiam. Larry Fink, generálny riaditeľ spoločnosti Blackrock, uviedol, že si myslí, že väčšina kryptomenových spoločností neprežije pád FTX, avšak si uvedomuje, že technológia blockchain bude dôležitá ako nástroj, ktorý pomôže tokenizovať cenné papiere ako súčasť trhov novej generácie.