BlackRock pozýva banky z Wall Street na účasť v spotových bitcoinových ETF.

Zmena štruktúry navrhovaných spotových bitcoinových ETF spoločnosti BlackRock by umožnila oprávneným, kvalifikovaným účastníkom (AP = athorized persons) vytvárať nové akcie vo fonde nie iba s bitcoinami, ale aj s hotovosťou, čím by v podstate otvorili dvere bankám, ktoré čelia obmedzeniam držby kryptomien a nemôžu kryptomeny držať priamo.

Keďže vysoko regulované americké banky nemôžu držať samotné bitcoiny, tak toto nastavenie by umožnilo spoločnostiam ako JPMorgan alebo Goldman Sachs pristupovať k bitcoinom v rámci ETF spoločnosti BlackRock. Hotovosť v tomto procese môže byť potom zamenená sprostredkovateľom za bitcoiny a uložená u poskytovateľa úschovy ETF tak, ako je uvedené v dokumente zo stretnutia medzi SEC (Komisiou pre cenné papiere a burzy USA), spoločnosťou BlackRock a Nasdaq z 28. novembra.

V súčasnej dobe rastie optimizmus, že spotové bitcoinové ETF v najbližšej dobe SEC schváli, čo by znamenalo pre odvetvie digitálnych aktív zmenu hry. Prilákalo by to okrem drobných investorov aj veľké firmy, ktoré tvoria trh. Zatiaľ prevláda názor, že AP budú veľké firmy tvoriace trh najmä so skúsenosťami v oblasti kryptomien ako sú napríklad Jane Street, Jump Trading a Virtu. Banky by v tomto prípade mohli rozšíriť rady poskytovateľov likvidity.

CEO CF Benchmarks Sui Chung v rozhovore pre Coindesk povedal: „Ak SEC prijme tento revidovaný, duálny model vytvárania a vyplácania v hotovosti, tak to bude znamenať, že likvidita, ktorá podporuje akcie ETF, keď sa s nimi obchoduje, by sa zvýšila. Priniesli by ju banky. Hoci obchodné firmy ako Jane Street atď. sú veľké a sú odborníkmi v danej oblasti, tak v zásade nemajú biliónové súvahy, ako ich majú veľké americké banky.“