Bitcoinové druhé vrstvy, ktoré dominujú po halvingu.

V dynamickom prostredí kryptomien sa bitcoinový ekosystém aj po halvingu prispôsobuje a transformuje v reakcii na viaceré zmeny, ktoré prichádzajú. Jedným z významných aspektov tohto vývoja je vznik a šírenie blockchainových riešení druhých vrstiev L2 (angl. Layer 2). Ako sa bitcoinová sieť rozrastá a objemy transakcií sa zvyšujú, dopyt po rýchlejších a lacnejších transakciách sa zintenzívňuje. Bez riešení druhých vrstiev (L2) hrozí, že bitcoinová sieť bude preťažená, čo povedie k pomalším časom potvrdenia transakcií a vyšším transakčným poplatkom. Riešenia L2 ponúkajú rozhodujúcu vrstvu škálovateľnosti nad bitcoinovým blockchainom, čo umožňuje vykonávať transakcie mimo reťazca vrátane vykonávania inteligentných zmlúv. Využitím riešení L2, ako je napríklad Lightning Network, môže Bitcoin dosiahnuť vyššiu rýchlosť transakcií a nižšie poplatky, čím sa zlepší jeho použiteľnosť ako výmenného prostriedku. Okrem tohto riešenia podporujú inovácie druhých vrstiev aj vývoj decentralizovaných aplikácií (dApps), čím umožňujú sieti získať nové prípady použitia nad rámec jednoduchého prenosu hodnoty. Riešenia L2 sú v podstate nevyhnutné na to, aby Bitcoin využil svoj plný potenciál ako globálna, škálovateľná a efektívna digitálna mena.

V tomto článku sa ponoríme do sféry platforiem bitcoinových druhých vrstiev od  Lightning Networku až po inovatívne implementácie sidechainov a najmodernejšie škálovacie riešenia.

Lightning Network

Lightning Network je riešením druhej vrstvy pre bitcoinový blockchain, ktorý využíva inteligentné zmluvy na okamžité zúčtovanie platieb za nízke poplatky. Podporuje používanie Bitcoinu, ako digitálnej meny namiesto toho, aby sa sústreďovalo iba na jeho funkciu digitálneho zlata, keďže v poslednej dobe sa veľká pozornosť sústredila na to, aby Bitcoin pôsobil ako inflačný hedge a ako konkurent zlata. Lightning Network umožňuje škálovanie Bitcoinu tak, aby mohol konkurovať každej fiat mene na planéte, pričom umožňuje okamžité vyrovnanie platieb s takmer 0 % poplatkami.

Lightning Network je teda druhá vrstva, ktorá je postavená na bitcoinovom blockchaine, ktorej cieľom je riešiť niektoré bitcoinové obmedzenia, a to najmä pomalú rýchlosť transakcií a vysoké poplatky. Transakcie na Lightning Network prebiehajú medzi dvoma stranami prostredníctvom platobných kanálov. V rámci kanálov môžu obe strany vykonávať transakcie tam a späť rýchlo a lacno bez toho, aby potrebovali mať každú transakciu na hlavnom blockchaine. Keď sú transakcie ukončené, tak sa „zúčtovací kanál“ môže zatvoriť a konečné zostatky sa vyrovnajú na hlavnom blockchaine.

Lighning network 2jpg

Ako v jednoduchosti funguje Bitcoin Lightning Network.

 • Platobné kanály (angl. Payment Channels) - dve strany otvoria platobný kanál prevodom bitcoinov na adresu s viacerými podpismi na blockchaine. Takto sa vytvorí dôveryhodný kanál, kde sa môžu uskutočňovať transakcie mimo reťazca.
 • Transakcie mimo reťazca (angl. Off-Chain Transactions) - keď je platobný kanál otvorený, strany môžu medzi sebou vykonávať transakcie mimo reťazca. Tieto transakcie nie sú okamžite odosielané do bitcoinovej siete, čo umožňuje okamžité a lacné transakcie.
 • Presmerovanie (angl. Routing) - ak dve strany v platobnom kanáli nemajú medzi sebou otvorený priamy kanál, tak Lightning Network môže presmerovať platby cez sprostredkovateľské uzly. Tieto uzly uľahčujú prevod finančných prostriedkov medzi stranami tak, aby nebola potreba otvorených priamych kanálov.
 • Vyrovnanie (angl. Settlement) - ktorákoľvek strana môže kedykoľvek uzavrieť platobný kanál a vyrovnať tak konečný stav na bitcoinovom blockchaine. Toto konečné zúčtovanie zaisťuje, že zostatky oboch strán sa presne prejaví v bitcoinovej sieti.
 • Škálovateľnosť (angl. Scalability) - vykonávaním transakcií mimo reťazeca Lightning Network výrazne zvyšuje priepustnosť bitcoinových transakcií a znižuje poplatky. Lightning Network  teda umožňuje mikrotransakcie a zlepšuje celkovú efektivitu bitcoinovej siete.

BOBpng

BOB

BOB, je skratka pre Build on Bitcoin. Jedná sa vrstvu, ktorej cieľom je preklenutie priepasti medzi Bitcoinom a Ethereom. Podobne ako Lightning Network, tak BOB je vrstva postavená na bitcoinovom blockchaine. Táto dodatočná vrstva umožňuje funkcie, ktoré nie sú ľahko dostupné na samotnom hlavnom bitcoinovom blockchaine.

Kľúčovou vlastnosťou BOB je jeho plná kompatibilita s virtuálnym strojom Ethereum (EVM – Ethereum Virtual Machine). EVM je v podstate „motor“, ktorý poháňa inteligentné zmluvy v sieti Ethereum. Vďaka kompatibilite s EVM umožňuje BOB vývojárom vytvárať a nasadzovať inteligentné zmluvy v bitcoinovej sieti. Otvára tým dvere pre inovácie v oblasti, ako je decentralizované financovanie (DeFi) na bitcoinoch.

Čo prináša BOB.

 • Rozšírená funkcionalita pre bitcoiny - BOB vnáša do bitcoinov všestrannosť inteligentných zmlúv, čo umožňuje vybudovať širšiu škálu aplikácií na bitcoinovom blockchaine.
 • Most medzi ekosystémami - BOB funguje ako most medzi ekosystémami Bitcoin a Ethereum. Vývojári, ktorí poznajú Ethereum, môžu využiť svoje odborné znalosti na budovanie v bitcoinovej sieti pomocou BOB.
 • Potenciál pre zvýšenú adopciu - prostredníctvom DeFi a ďalších funkcií má BOB potenciál prilákať viac používateľov a vývojárov do bitcoinovej siete.

SatoshiVMjpeg

SatoshiVM

SatoshiVM je projekt zameraný na zlepšenie škálovateľnosti a funkčnosti bitcoinu využitím konceptu nazývaného ZK Rollups a jeho premostením s ekosystémom Ethereum Virtual Machine (EVM.

SatoshiVM ponúka.

 • SatoshiVM funguje ako riešenie vrstvy 2 nad bitcoinovým blockchainom - podobne ako Lightning Network má za cieľ odstrániť transakcie z hlavného blockchainu, aby sa zlepšila celková efektivita bitcoinového blockchainu.
 • SatoshiVM však využíva technológiu s názvom Zero-Knowledge Rollups (ZK Rollups) – umožňuje teda spracovanie mnohých transakcií mimo reťazca a následné poskytovanie kryptografických dôkazov na overenie ich platnosti na hlavnom blockchaine. Toto riešenie ponúka potenciál pre oveľa rýchlejšie transakčné rýchlosti v porovnaní s Lightning Network.
 • SatoshiVM je kompatibilný s EVM - rovnako ako BOB (Build on Bitcoin), aj SatoshiVM umožňuje vývojárom vytvárať a nasadzovať inteligentné zmluvy na svojej platforme, ktorá v konečnom dôsledku beží na Bitcoine.
 • Funkcie inteligentných zmlúv - s funkciou inteligentných zmlúv otvára SatoshiVM dvere pre rôzne aplikácie DeFi a ďalšie funkcie, ktoré nie sú ľahko dostupné na základnej bitcoinovej vrstve.

Bitfinity 1jpg

Bitfinity

Bitfinity rieši škálovateľnosť bitcoinovej siete z iného uhla v porovnaní s riešeniami ako Lightning Network, BOB alebo SatoshiVM. Bitfinity sa prezentuje ako sieť druhej vrstvy pre bitcoiny (BTC) a potenciálne ďalšie aktíva. Jej cieľom je riešiť obmedzenia Bitcoinu, čo sa týka rýchlosti transakcií a veľkosti poplatkov. Na rozdiel od Lightning Network, ktorý používa platobné kanály, alebo BOB a SatoshiVM, ktoré využívajú technológiu rollup, tak podrobnosti o špecifickom technickom prístupe Bitfinity sú zatiaľ veľmi strohé, alebo utajené. Podobne ako BOB, aj Bitfinity zdôrazňuje svoju kompatibilitu s virtuálnym strojom Ethereum (EVM), čo umožňuje vývojárom, ktorí poznajú Ethereum, vytvárať a nasadzovať inteligentné zmluvy v sieti Bitfinity.

Omni Layerjpg

Omni Layer

Omni Layer využíva zabezpečenú a overenú blockchainovú infraštruktúru Bitcoinu a vykonáva transakcie, čím zlepšuje funkčnosť Bitcoinu a zároveň zachováva jeho základné funkcie. Táto integrácia umožňuje používateľom vytvárať, nakupovať a obchodovať s tokenmi a efektívne tak vytvoriť decentralizovanú burzu aktív v rámci bitcoinového ekosystému.

Pozoruhodnou vlastnosťou Omni Layer je jej podpora crowdfundingu založeného na blockchaine. Táto funkcia umožňuje emitentom uskutočňovať hromadný predaj priamo na platforme Omni Layer, kde môžu účastníci posielať bitcoinové tokeny alebo Omni na adresu emitenta. Na oplátku Omni Layer automaticky distribuuje novovytvorené tokeny prispievateľom, čím zjednodušuje proces a eliminuje potrebu sprostredkovateľov.

MAP Protocoljpg

MAP Protocol

MAP Protocol využíva technológiu ZK light-client, čo umožňuje používateľom overiť transakcie na iných blockchainoch bez toho, aby museli sťahovať celé blockchainové dáta pre tento konkrétny reťazec. Táto skutočnosť je kľúčová pre umožnenie interoperability bez nadmerných požiadaviek na skladovanie. Protokol MAP funguje ako sieť typu peer-to-peer, čo eliminuje potrebu centrálnej autority na riadenie transakcií, čo je v súlade s decentralizovanou povahou Bitcoinu.

Protokol MAP pôsobí ako brána pre používateľov, ktorí môžu vstúpiť do bitcoinového ekosystému a interagovať s rôznymi blockchainovými sieťami. Uvedená skutočnosť môže byť obzvlášť výhodná pre používateľov, ktorí chcú využívať aplikácie DeFi alebo iné funkcie, ktoré sú postavené na rôznych blockchainoch, pričom sú zároveň stále súčasťou bitcoinovej siete.

BEVMpng

BEVM

BEVM je skratka pre Bitcoin EVM-Compatible Layer 2. Ide o relatívne nový projekt, ktorého cieľom je priniesť niektoré funkcie Ethereum siete (najmä inteligentné zmluvy) do bitcoinového blockchainu.

BEVM funguje na vrchole bitcoinového blockchainu, podobne ako Lightning Network alebo SatoshiVM, čo znamená, že spracováva transakcie mimo reťazca s cieľom zlepšiť škálovateľnosť a rýchlosť transakcií v porovnaní so samotnou bitcoinovou sieťou. Kľúčovou vlastnosťou BEVM je jeho kompatibilita s Ethereum virtuálnym strojom (EVM), čo efektívne umožňuje vývojárom, ktorí poznajú Ethereum, vytvárať a nasadzovať inteligentné zmluvy na bitcoinovej sieti prostredníctvom BEVM.

Záver

Výzvy v oblasti škálovateľnosti, ktoré sú súčasťou bitcoinového dizajnu, podnietili mnohé inovácie, čo viedlo k vývoju robustných riešení druhých vrstiev, ktoré zvyšujú priepustnosť transakcií, znižujú poplatky a zlepšujú celkovú efektivitu siete, čo môže viesť k odomknutiu plného potenciálu bitcoinu pre budúce generácie.