Bitcoin oslávil 13 rokov od kedy bol spustený Genesis blok

3.1.2022 oslávil Bitcoin 13 rokov.
V roku 2009 Satoshi Nakamoto, vytvoril blok Genesis, ktorým spustil proces obchodovania s bitcoinami. Genesis blok je názov prvého bitcoinového bloku, ktorý sa kedy vyťažil a tvorí základ celého obchodného systému s bitcoinami. Genesis blok je zároveň základom všetkých ostatných blokov, ktoré sa nachádzajú v blockchaine, čo znamená, že je prvou stranou „účtovnej knihy“.
Tak ako zlato, ani bitcoin nemožno vytvárať svojvoľne. Zlato musí byť vyťažené zo zeme a bitcoin musí byť vyťažený digitálnymi prostriedkami. Zakladateľ bitcoinu navyše stanovil, že rovnako ako zlato aj ponuka bitcoinov bude obmedzená a konečná. Celkovo je možné vyťažiť iba 21 miliónov BTC.
Genesis blok bitcoinu, ako aj pseudonym tvorcu bitcoinovej siete Satoshi Nakamota sú opradené tajomstvom. Satoshi Nakamoto krátko po spustení bitcoinovej siete a vyťažení prvých bitcoinov záhadne zmizol a nezanechal za sebou stopy. Rovnako tak prvých 50 vyťažených bitcoinov nikdy nebolo možné minúť. Dodnes je záhadou, či Genesis blok bol vytvorený tak, aby bol zámerne neobchodovateľný, alebo bol chybou zo strany Satotshi Nakamota.
Kvôli precíznosti Satotshi Nakamota sa však bitcoinová komunita domnieva, že to nebola chyba, ale úmysel. Nakamoto pravdepodobne napísal kód pre Genesis blok presne tak, ako to chcel a plánoval. Nikdy sa však nedozvieme prečo tak urobil, keďže táto zvláštnosť bola objavená až po jeho zmiznutí.
Ďalším záhadným aspektom je tajná správa, ktorú Nakamoto vložil do údajov Genesis bloku. V Genesis bloku je zakódovaná nasledovná správa: „The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks." Tento text je nadpisom článku vo vydaní londýnskych novín The Times z 3. januára 2009 o zlyhaní britskej vlády, ktorá sa snažila stimulovať ekonomiku počas finančnej krízy v rokoch 2007 – 2008. Väčšina ľudí si myslí, že Nakamotov odkaz na článok v Genesis bloku bol náznakom toho, ako veľmi sa líši Bitcoin od štandardných bankových systémov, ktoré v roku 2008 potrebovali vládne pomoci, aby prežili.
Bitcoin nie je potrebné zachraňovať už z jeho základnej podstaty, pretože proces bitcoinovej siete vylučuje sprostredkovateľa, tj. na overenie transakcie nie je potrebná žiadna tretia strana ani žiadna právnická osoba. Bitcoinová sieť sa priebežne kontroluje prostredníctvom zložitých matematických hádaniek. Skutočným darom Genesis bloku a bitcoinovej siete je však odkaz zodpovednosti, decentralizácie, nemennosti, integrity, transparentnosti a bezpečnosti, čo sú vlastnosti, o ktorých súčasný sektor finančných služieb môže iba snívať.