Bankový systém spotrebuje dvakrát viac elektrickej energie ako bitcoin

Keďže sa v súčasnej dobe častokrát spomína spotreba elektrickej energie pre zabezpečenie bitcoinovej siete a v posledných dňoch rezonuje v médiách rozhodnutie spoločnosti Tesla pozastaviť bitcoinové platby z dôvodu obáv spojených s veľkou spotrebou elektrickej energie, tak sa spoločnosť Galaxy Digital rozhodla vykonať analýzu spotreby elektrickej energie bitcoinovej siete.

Galaxy Digital po analýze vydala správu o spotrebe elektrickej energie, ktorá je potrebná pre zabezpečenie bitcoinovej siete. Správa podrobne uvádza, že bitcoinová sieť spotrebuje ďaleko menej energie, ako tradičný bankový systém.  

Analýza využíva niekoľko typov výpočtov na zistenie toho, koľko energie využíva bitcoinová sieť v porovnaní s tradičným bankovým systémom a priemyslom spojeným s ťažbou zlata.

V úvodnej časti analýzy autori poznamenávajú, že kritika spotreby energie sa zvyčajne neuplatňuje na tradičné odvetvia. Správa chváli bitcoin, ktorého uhlíková stopa, sa porovnáva s Las Vegas, pretože spotreba elektrickej energie potrebnej pre bitcoinovú sieť je transparentná, zatiaľ čo súčasné tradičné spoločnosti sú neprehľadné a svoju energetickú stopu často nezverejňujú, alebo zahmlievajú.

Autori analýzy pripúšťajú, že bitcoinová sieť spotrebúva veľké množstvo energie, ale zároveň uvádzajú, že práve táto spotreba elektrickej energie zabezpečuje bitcoinovú sieť a robí ju tak robustnou a bezpečnou.  Podľa výpočtu spoločnosti Galaxy Digital sa ročná spotreba elektriny pre zabezpečenie bitcoinovej siete odhaduje na 113,89 TWh / rok.

Spotreba elektrickej energie neustále zapnutých zariadení, ktoré sú zapnuté z akéhokoľvek, častokrát neopodstatneného dôvodu v USA je 1.375,00 TWh / rok, čo je zhruba 12,1-násobok spotreby, ktorú potrebuje bitcoin.

Spotrebu elektrickej energie v tradičnom bankovom sektore a  v priemysle spojeného so zlatom je ťažké odhadnúť, z dôvodu nedostatku údajov o spotrebe energie. Táto skutočnosť sťažuje „pravdivé a úprimné rozhovory“ o spotrebe elektrickej energie bitcoinovej siete.

V prípade zlata sa analytici pozreli na všetky príslušné procesy vrátane tých, ktoré priamo produkujú skleníkové plyny, tých, ktoré ich produkujú nepriamo a emisií pochádzajúcich z rafinácie a recyklácie. Ak sa aplikujú celkové emisie vo výške 100.408.508 tCo2 globálnym multiplikátorom uhlíkovej intenzity IEA, tak výpočet odhaduje, že celková spotreba elektrickej energie priemyslu spojeného so zlatom je 240,61 TWh / rok.

Správa tiež popisuje tradičný bankový systém a uvádza ho, ako najťažšie odhadnuteľný, pretože bankový priemysel priamo nehlási všetky údaje o spotrebe elektriny. Bankové systémy však potrebujú veľké dátové centrá, bankové pobočky, bankomaty, dátové centrá kartových sietí atď. Pri takejto hrubej kategorizácii zdrojov spotreby elektrickej energie bankového systému je odhad, že spotreba elektrickej energie v bankovom priemysle je 238,92 TWh / rok, čo je 2,3-násobok hodnoty spotreby bitcoinu.

Skutočným argumentom podporujúcim spotrebu elektrickej energie bitcoinovej siete je však hodnota bitcoinu a bezpečnej, robustnej blockchainovej siete. Galaxy Digital zároveň vo svojej správe poznamenáva, že „hodnota“ ako taká, je subjektívny pojem.

Podľa spoločnosti Galaxy Digital je správa argumentom, ako pre podporovateľov bitcoinu a kryptomien, tak aj pre rôznych kritikov bitcoinu.