Americká komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) vydala vyhlásenie ohľadom kryptomien

V období, keď tradičný finančný svet začína s prijatím kryptomien sa proces legitimizácie digitálnych aktív ako finančných produktov dostáva do povedomia čím ďalej tým viac a pre úrady predstavuje nespočetné množstvo otázok, rizík a regulačných výziev.

Americká komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) dnes vydala 8-stranový dokument, ktorý podrobne popisuje rámec, v ktorom bude skúmať investície do digitálnych aktív.

SEC z dôvodu úrovne kontroly bude požadovať od regulačných úradov údaje v rôznych oblastiach počnúc úschovou, účtovníctvom, registračnými požiadavkami až po protokoly o konflikte záujmov. Vo svojej správe uvádza, že digitálne aktíva budú čeliť podobnej úrovni kontroly ako tradičné cenné papiere.

SEC napríklad uviedla, že bude požadovať postupy, kontroly a dokumentáciu v súvislosti s praním špinavých peňazí a to najmä z dôvodu decentralizovanej povahy mnohých digitálnych aktív.

V prípade odporúčaní registrovaných Finančným regulačným úradom (FINRA) budú vyžadovať prísne postupy najmä v súvislosti s KYC (Know Your Customer) a to v súlade s predpisom „FINRA Rule 2090“.

Nové obavy sa objavujú tiež v dôsledku zásadných rozdielov medzi triedami aktív. Otázka problému akú napríklad veľkú kontrolu by mala mať investičná spoločnosť nad súkromnými kľúčmi svojich klientov, je jednou z mnohých, uvedených v oficiálnom oznámení, čo sa týka súladu s uvedením predpisom.

Načasovanie uvedenej správy sa nezhoduje so žiadnou nedávnou udalosťou avšak rozmach bitcoinu a atlcoinov a cenových „výbuchov“ ako napríklad Dogecoin, však pravdepodobne podnietila diskusie v rámci SEC o možných nebezpečenstvách neregulovaného prostredia kryptomien.

Úradníci SEC to uviedli najmä ako potrebu definovania rámcov na zabezpečenie ochrany spoločných záujmov účastníkov trhu.

https://www.sec.gov/files/digital-assets-risk-alert.pdf