Aktivácia aktualizácie Bitcoin Taproot v novembri

Vďaka tomu, že Taproot dosiahol hranicu 90% kritickej zhody medzi ťažobnými uzlami, je už všetko pripravené na aktiváciu bitcoin soft fork, ktorý by mal byť aktivovaný v novembri.

Taproot je jedno z najočakávanejších technologických vylepšení Bitcoinu. Taproot má zmeniť spôsob fungovania bitcoinových skriptov, aby sa zlepšilo súkromie, škálovateľnosť a bezpečnosť. Toto bude zvýraznené kombináciou s upgradom, ktorý má názov Schnorrove podpisy. Bez aktualizácie Taproot môže ktokoľvek zistiť transakcie, ktoré využívajú komplexné funkcie, ktoré si vyžadujú vytvorenie viacerých transakcií. Taproot v jednoduchosti umožní maskovanie všetkých častí bitcoinovej transakcie, ktoré tieto funkcie obsahujú, takže v konečnom dôsledku, aj keď budú tieto transakcie prijaté, tak budú vypadať ako jedna transakcia. Napríklad peer-to-peer transakcia vykonaná pomocou Lightning Network, alebo prostredníctvom inteligentnej zmluvy sa stanú nerozoznateľnými. Ktokoľvek, kto by chcel sledovať takúto transakciu, tak v podstate neuvidí nič viac, ako to, že bola vykonaná transakcia peer-to-peer. Peer-to-peer je prenos súborov, ktorý neobsahuje ani klientov, ani servery, ale iba rovnocenné sieťové uzly. To znamená priamy prenos medzi dvoma klientmi.

Inovácia aplikácie Taproot dosiahla prvý významný míľnik na ceste k aktivácii, pretože 90% hash rýchlosti bitcoinu (BTC) signalizovanej na zlepšenie protokolu prebehlo v súčasnej epoche bez ťažkostí.

Dáta z webovej stránky Taproot.watch, ktorú vytvoril bitcoinový vývojár Hampus Sjöberg, ukazujú, že fáza je dokončená.

Jeden z hlavných vývojárov bitcoinu Pieter Wuille uviedol, že sa jedná o prvú zmenu konsenzu, od aktivácie Segwit, ktorá bola v auguste 2017. Rozširujú sa tak možnosti bitcoinových skriptov o spôsoby, ktoré robia niektoré veci lacnejšie a lepšie, najmä ak sa jedná o zložitejšie aplikácie typu „multisig“ a zmeny na tzv. druhej vrstve.  Multisig znamená, že je potrebných viac podpisov a správca, tak nemá celú moc nad prostriedkami používateľov.

Podľa Wuilla je očakávaná aktivácia Taproot, ktorá má byť spustená v novembri, iba začiatkom, pretože skutočnou prácou bude budovanie softvéru, ktorý prinesie vylepšenia protokolu.

12. jún má pre Bitcoin historický význam, keďže sa v jeden deň zaznamenal rekordný počet transakcií vyťažených v jednom bloku. Údaje z blockchainu Blockchair uvádzajú, že v bloku 687249 bolo zaznamenaných  4.075 transakcií.

Tento rekordný údaj predstavuje takmer dvojnásobok priemerných transakcií za blok zaznamenaných 11. júna a predstavuje takmer štvornásobok typického počtu transakcií pre bitcoinové bloky.