Ako sa chce Ripple (XRP) brániť pre SEC (U.S. Securities and Exchange Commission’s).

Spoločnosť Ripple chce použiť dáta z kryptotrhu, aby oddelil výkonnosť XRP od výkonu spoločnosti Ripple. Tzv. „Howeyov test“ bude kľúčovým pri určovaní, či sa XRP klasifikuje ako cenný papier alebo nie. Súdny spor americkej komisie pre cenné papiere (SEC) proti spoločnosti Ripple Labs vrhá na krypto priemysel tieň neistoty. Regulátor obviňuje spoločnosť zaoberajúcu sa riešeniami platieb, z neregistrovaného predaja tokenu XRP. Ripple sa však bráni pred pripravovaným stretnutím, ktoré je naplánované na 22. februára 2021. Finančná správa skúma možné argumenty, ktoré môže spoločnosť Ripple použiť na obranu pred obvineniami SEC. Ako hlavný argument uvádza výkonnosť ceny XRP. Podľa 8-ročných údajov sa cena XRP nezmenila vo vzťahu k udalostiam súvisiacimi s partnerstvami Ripple. Ako príklad uvádza oznámenie o spolupráci medzi spoločnosťami Ripple a MoneyGram, ktoré prinieslo výhody druhej strane a nemalo to dopad na XRP token. Na porovnanie, akcie MoneyGramu sa za 24 hodín po tomto oznámení zvýšili o 170% a XRP zostal stáť na pôvodnej cene. SEC sa spolieha na precedens IOC (Initial Coin Offers), aby žaloval Ripple. Teoreticky najsilnejším argumentom SEC sú precedensy, ktoré stanovujú súdne spory proti ICO spoločností ako Telegram, AirFox, Paragon a ďalších. V tejto súvislosti bude „Howeyov test“ kľúčom k preukázaniu toho, či XRP sa klasifikuje ako cenný papier podľa amerických zákonov. Tento nástroj umožňuje SEC určiť, či investícia odvodzuje svoju hodnotu z alokácie finančných prostriedkov. Ripple uviedlo, že sa jedná o bezprecedentné a nedomyslené rozšírenie „Howovho testu“ a kontrolného orgánu SEC voči digitálnym aktívam. Spoločnosť sa navyše spolieha na rozhodnutie najvyššieho súdu, ktoré rozhodlo, že Howeyov test musí byť skôr „flexibilný než statický“ a prispôsibiteľný novým „schémam“ a trhom. Regulátor sa však domnieva, že XRP týmto testom „flexibility“ neprejde.