Ako mileniáli vidia svoju finančnú budúcnosť?

Spoločnosť Alto Investment v spolupráci s nezávislou výskumnou spoločnosťou vykonala prieskum medzi dospelou populáciou s investičnými skúsenosťami so sídlom v Spojených štátoch. Cieľom výskumu bolo definovať investičné preferencie. Podľa správy mileniáli vo veku 25 až 40 rokov investujú viac do kryptomien, ako do podielových fondov. Správa z prieskumu uvádza, že u 53 % mileniálov prevláda neistota a obavy, či v budúcnosti budú mať dôchodok. V súčasnom svete veľkej spotreby, stúpajúcich životných nákladov a narastajúceho dlhu študentských pôžičiek je pre mileniálov ťažké investovať do budúcnosti, keďže sa snažia užiť si a prežiť už súčasnosť, čo je pochopiteľné. Väčšina mileniálov sa domnieva, že pre ich generáciu je oveľa ťažšie sa finančne zabezpečiť na dôchodok ako tomu bolo u predchádzajúcich generácií.  Prieskum tiež odhalil, že opýtaní považujú investovanie na klasickom akciovom trhu za príliš riskantné. Ich hlavná obava vyplýva najmä z nedostatku viery v súčasný akciový trh. Až 76 % mileniálov vyjadrilo obavy, že krach trhu by mohol zlikvidovať ich úspory alebo investície,  pričom 74 % opýtaných sa domnieva, že akciový trh je hazard. 60 % účastníkov prieskumu sa domnieva, že úspech v investovaní na akciovom trhu je vysoko nepravdepodobný, pokiaľ nie ste profesionálny investor.

Na opačnej strane sa u mileniálov nachádzajú alternatívne aktíva a investície.  89 % mileniálov uviedlo, že je pravdepodobné, že do nich už investujú, alebo budú investovať. Dôležitým dôvodom tejto úvahy je pre nich schopnosť investovať do oblasti, na ktorej im záleží, ktorú môžu sami kontrolovať a ktorej rozumejú, ako aj potenciál dosiahnuť v priebehu času veľké zisky za rovnakú preferenciu.

Správa odhalila obrovský záujem o krypto aktíva, pričom mnohí z mileniálov už kryptomeny vlastnia, alebo investíciu do kryptomien zvažujú. Čísla ukazujú, že takmer 40 % opýtaných mileniálov už do kryptomien investovalo, čo je viac ako mileniáli, ktorí vlastnia podielové fondy a okrem toho je toto percento už zhodné z percentom mileniálov, ktorí investovali do akcií. Účastníci prieskumu, ktorí už v súčasnosti držia kryptomeny, uviedli, že pravdepodobne do svojich dôchodkových portfólií pridajú ďalšie kryptomeny.

Globálne používanie kryptomien vzrástlo v roku 2021 o 178 % a presiahlo hranicu 300 miliónov používateľov. Maloobchodné a inštitucionálne prijatie za posledných 12 mesiacov tiež výrazne vzrástlo. Napriek rýchlosti adopcie kryptomien mladí investori diverzifikujú svoje portfóliá aj do iných aktív. Ďalšou príťažlivou alternatívou k investícii do kryptomien je pre mileniálov aj investícia do nehnuteľností, o ktoré prejavilo záujem 77 % mileniálov a investícia do rizikového kapitálu a startupov (angl. Venture capital), ktoré vzbudzujú záujem u 50 % mileniálov.

Spoľahnúť sa na štátny dôchodok je už jednoducho nereálne.