Ako dopadne hlasovanie o kryptomenách v Európskom parlamente?

Dnešné hlasovanie EÚ MiCA (Markets in Crypto Assets) by mohlo zakázať burzám obchodovať z „energeticky náročnými“ kryptomenami, ktoré fungujú na konsenze „Proof-of-Work“ (PoW). Aktuálny kontroverzný, pracovný návrh MiCA navrhuje, aby všetky krypto aktíva podliehali minimálnym štandardom udržateľnosti životného prostredia EÚ s ohľadom na ich mechanizmus, ktorý používajú pri overovaní transakcií. Tento zákon by sa aktuálne týkal aj dvoch najväčších kryptomien, ktorými sú Bitcoin a Ethereum. V dôsledku toho je teraz v Európe možný potenciálny zákaz kryptomien, ktoré využívajú konsenzus PoW – teda dôkaz prácou.

Dr. Stefan Berger, poslanec Európskeho parlamentu, ktorý je zodpovedný za podávanie návrhov MiCA, začiatkom mesiaca potvrdil, že sporný článok 61 odsek 9c bol odstránený. Nová formulácia návrhu MiCA má síce odlišné znenie, avšak vo svojej podstate hovorí to isté, čo predchádzajúci návrh. Berger, na svojom Twitteri uviedol, že verí, že regulačné zmeny budú pre krypto trh priekopnícke z hľadiska inovácií. Podľa jeho vyjadrenia sa MiCA zameriava predovšetkým na ochranu občanov pri investovaní do kryptoaktív, pričom sa odvoláva na podobné znenie schválené Bidenovým kabinetom. Správa MiCA však obsahuje niektoré formulácie, ktoré sú veľmi vzdialené od dokumentu Bieleho domu. Ak bude zákon EÚ schválený, účinne by zakázal burzám uvádzať na burzu akékoľvek krypto aktíva, ktoré nespĺňajú ich navrhované „kritériá environmentálnej udržateľnosti“. Znamenalo by to, že nebude umožňovať nákup, alebo obchodovanie s takýmito kryptoaktívami a burzy nebudú môcť ponúkať služby úschovy takýchto kryptoaktív. Návrh MiCA uvádza, že konsenzus PoW "môže mať významný vplyv na životné prostredie, ak sa prevádzkuje v dostatočne veľkom rozsahu, berúc do úvahy spotrebu energie, využitie reálnych zdrojov, uhlíkové emisie, elektronický odpad a ďalšie enviromentálne špecifiká“. 

Odborníci však upozorňujú, že návrh zákona v takejto podobe by radikálne spomalil, alebo zastavil rozvoj krypto trhu v EÚ, pričom tak EÚ z pohľadu technologických inovácií môže za svetom zaostať. Aby to bolo pre európskych krypto investorov ešte horšie, ďalší návrh novely v najnovšej verzii uvádza, že zákon bude vyžadovať, aby všetky krypto služby zaviedli postupy KYC a AML, čo znamená, že všetci poskytovatelia služieb v oblasti kryptoaktív budú musieť mať zavedené mechanizmy vnútornej kontroly a účinné postupy na predchádzanie, odhaľovanie a vyšetrovanie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a inej trestnej činnosti v súlade so smernicou (EÚ) 2015/849. Ďalšia klauzula návrhu uvádza, že všetky burzy budú tiež musieť zabezpečiť „úplnú vysledovateľnosť akejkoľvek transakcie nad 1000 EUR“, čo sa tiež nezhoduje s predstavami krypto komunity, ktorá si uvedomuje svoje súkromie a bezpečie. Od búrz sa má vyžadovať, aby na požiadanie sprístupnili informácie rôznym orgánom, monitorovali, zmrazovali aktíva akejkoľvek osoby, na ktorú sa vzťahujú sankcie a uchovávali fyzickú adresu pôvodcu transakcie.

Ledger, najväčší francúzsky výrobca HW krypto peňaženiek k tomu vydal vyhlásenie s názvom „Stojím o finančnú slobodu“. Vo svojom vyjadrení k návrhu MiCA uvádza, že ak zákon prejde, tak „inovatívne a rastúce hospodárstvo digitálnych aktív v Európe zmizne“. Ledger zároveň vyzval priaznivcov krypto aktív , aby poslali e-mail, zavolali alebo tweetovali svojim poslancom v Európskom parlamente, aby sa tento kontroverzný zákon pokúsili zastaviť v znení, ako je navrhovaný.

Pierre Person, francúzsky poslanec Európskeho parlamentu, v komentári k návrhu MiCA poznamenal: „Návrh legislatívy v súčasnej podobe definitívne odsudzuje budúcnosť kryptoaktív v Európe. Zákazom Bitcoinu a Etherea, skomplikovaním používania NFT a DeFi, tak Európsky parlament zastaví menovú a finančnú nezávislosť. Existuje chápanie distribuovaných účtovných kníh a technológie blockchain ako celku, ktoré ďaleko prevyšuje pochopenie priemerného investora. Osobne to dáva určitú nádej, že by sme mohli skončiť s reguláciou, ktorá podporí rast kryptomien, ako triedy aktív, namiesto toho, aby v tom zabraňovala“.

Z uvedeného vyplýva, že legislatívny návrh nemá jednomyseľnú podporu, takže nie je isté, že tento návrh prejde. Niektoré aspekty návrhu však pravdepodobne získajú jednostrannú podporu. Aspekt, ako napríklad, aby všetky krypto projekty zverejnili „White paper“, aby bol jasný zoznam dohodnutých definícií pre nové blockchainové technológie a podobne, pravdepodobne budú prijaté.

Je však veľmi zaujímavé, že žiadne z nových nariadení EÚ, ktoré sú obsiahnuté v návrhu zákona sa nebudú vzťahovať na „Európsku centrálnu banku, národné centrálne banky členských štátov, ak konajú ako menový orgán, a tak isto sa nebudú vzťahovať na rôzne verejné orgány“...

Bude teda Bitcoin v Európe zakázaný? Adopcia Bitcoinu a ostatných kryptomien rastie, rastie krypto priemysel. Bude chcieť EÚ zaostávať? Pravdepodobne nie. Výsledok hlasovania sa dozvieme už čoskoro...