Aký bude mať význam bitcoinový halving v roku 2024?

Každé štyri roky sa bitcoinové odmeny ťažiarom znížia na polovicu, čo znamená, že množstvo nových mincí, ktoré sú odmenou za ťažbu bitcoinu sa znížia na polovicu. Pri spustení bitcoinovej siete boli odmeny za ťažbu vo výške 50 BTC. V súčasnosti je toto číslo 6,25 BTC a po ďalšom halvingu sa táto odmena znova zníži na polovicu, čiže na 3,125 BTC. K znižovaniu na polovicu dochádza približne po 210.000 blokoch, čo zodpovedá zhruba štvorročnému cyklu. Tento rok by k halvingu malo dôjsť v mesiaci apríl.  Je zaujímavé, že cenové pohyby BTC od jeho vzniku poukazujú na opakujúci sa model ziskov, hlbokých korekcií a zdĺhavých zotavení sa a zdá sa, že táto sekvencia cenových pohybov úzko korešponduje so znížením odmien ťažiarom na polovicu, čo medzi bitcoinovými obchodníkmi vedie až k opakovanej viere v halving.

Keďže však bitcoin dozrel a narástol v trhovej kapitalizácii, tak sa po zavedení spotových bitcoinových ETF niektorí oprávnene pýtajú, či je halving stále relevantný, pričom sa ozýva množstvo hlasov, ktoré tvrdia, že halving v skutočnosti nikdy nebol taký dôležitý, ako sa predpokladalo, a že pohyby cien podnecovali iné faktory.

V súčasnosti je v obehu približne 93,5% celkovej ponuky bitcoinov. To znamená, že zostáva vyťažiť menej ako 1,4 milióna BTC z limitovanej celkovej ponuky 21 miliónov BTC. Trhová kapitalizácia bitcoinov je teraz oveľa väčšia ako v prvých dňoch existencie tohto aktíva a v súčasnosti je tesne nad 1 biliónom dolárov, čo sa približuje k historickému maximu z novembra 2021, keď trhová kapitalizácia bola vo výške viac ako 1,2 bilióna dolárov. Bitcoin, ako digitálne zlato, je s momentálnou trhovou kapitalizáciou ešte stále na míle vzdialený od zlata, ktorého trhová kapitalizácia je okolo 13,6 bilióna dolárov. Napriek tomu je už BTC ďaleko zaujímavejším a váženejším aktívom, ako tomu bolo kedysi v minulosti, čo má za následok jeho zníženú volatilitu v porovnaní s minulosťou.

Je potrebné tiež povedať, že BTC z dlhodobého hľadiska na hodnote rastie a zároveň dochádza k jeho stále väčšej adopcii. V súčasnosti je tiež faktom to, že bitcoin je už aktívom, ktoré sa predáva na Wall Street prostredníctvom ETP do portfólií rôznych investorov a investičných fondov.

Po pätnástich rokoch sa bitcoin posunul smerom k mainstreamu, spotové bitcoinové ETF premiestňujú BTC v rámci investičného prostredia iným smerom, a ak sa inštitucionálne prijatie uchytí, tak to vyvolá tlak bankových inštitúcií na SEC, aby im umožnili aj úschovu kryptomien. Aj keď to nemusí byť všeobecne uznávaný názor, tak stojí za to tiež povedať, že vplyv halvingu sa nielen znížil, ale nikdy nebol samostatne kritickým faktorom ovplyvňujúcim cenové cykly bitcoinu.

Väčšie nárasty a poklesy ceny bitcoinu môžu byť síce v súlade halvingom, ale tiež úzko korešpondujú so vzostupmi a poklesmi globálnej peňažnej zásoby a je pravdepodobné, že primárnym hnacím faktorom je v skutočnosti likvidita.

Väčšina argumentov podporujúcich dôležitosť halvingu sa týkala jednoduchých záležitostí, ako je ponuka a dopyt, ktoré v minulosti neboli ovplyvnené príchodom spotových ETF. Tento nový pohľad na vec však berie už do úvahy aj spotové bitcoinové ETF, keď napríklad len za minulý týždeň prílev bitcoinov do ETF zhltol v priemere okolo 9.000 BTC za deň, zatiaľ čo emisia nových bitcoinových mincí bola len okolo 900 BTC za deň, čo je množstvo, ktoré sa po halvingu zníži na približne 450 BTC za deň.

To znamená, že ETF ešte pred halvingom prijímajú približne desaťkrát viac bitcoinov, než je množstvo novo vyťažených BTC, a preto vyzerá halving v tomto pohľade ako menej významný. Je tu však aj ďalší nemenej dôležitý faktor, ktorý je treba spomenúť a tým je obchodná psychológia spolu s vplyvom populárnych interpretácií a zdieľaných presvedčení o halvingu, čo môže viesť k FOMO a výstrelu ceny BTC nahor.

Ak sa pozrieme na akúkoľvek vizualizovanú dlhodobú projekciu bitcoinu od spustenia v roku 2009 do súčasnosti, tak mnohé cenové stropy boli práve v období tesne po halvingu a zdajú sa byť zaujímavo opakujúce sa rovnako ako sa následne opakujú aj cenové korekcie a krypto zimy.

V kryptosvete sa zakorenila myšlienka, že halving je základom pre cenovú akciu smerom nahor, a ak by nezáležalo na ostatných technických a fundamentálnych hľadiskách, tak by bolo veľmi jednoduché odhadnúť správanie sa investorov pred očakávaným halvingom. Inak povedané, pokiaľ dosť ľudí verí, že na halvingu záleží, tak halving bude vždy dôležitým faktorom pre cenový pohyb BTC.