Čo sledovať pred investíciou do kryptomien počas klesajúceho trhu

Trh s kryptomenami častokrát zlikviduje hodnotu portfólia nejedného, najmä začínajúceho  investora. Trendy v trhu majú vo všeobecnosti nebezpečnú tendenciu ťahať sa časovo dlhšie, než by mohol ktokoľvek očakávať a rovnako tak majú tendenciu častokrát rýchlo zmeniť svoj smer. Preto sú trhy tak nevypočítateľné a pre obchodníkov často likvidujúce. Z dlhodobého investičného hľadiska to je však často opačný pohľad a zisky sú reálne a veľmi zaujímavé. Čo teda sledovať pred investovaním počas medvedieho trhu, aby následný býčí rast priniesol svoje ovocie?

Klesajúci trh dáva investorom veľa času nato, aby sa mohli na jednotlivé projekty viac zamerať, preskúmať ich a zhodnotiť ich potenciál pred následným vzostupným trendom. Každý investor môže hodnotiť rôzne kritériá. Pri rozhodovaní by však nemal vynechať nasledujúcich päť kritérií, ktorým by mal venovať svoj čas.

1.)   Aké sú prípady použitia daného projektu?

Sektor kryptomien nemá núdzu o veľké sľuby, veľké zisky, neskutočné technické zmeny v jednotlivých protokoloch, ale keď dôjde na „lámanie chleba“, tak reálne je len niekoľko projektov, ktoré prinesú do života reálne produkty, užitočnosť, a po ktorom následne dopyt logicky narastá. Je preto dôležité spraviť analýzu, či tokeny daného projektu sa oplatí držať dlhodobo, alebo či len krátkodobo, špekulatívne. Je potrebné si položiť otázku, či má daný projekt opodstatnenie, či už nie je niekto lepší na trhu a prečo daný projekt vznikol. Ak na tieto otázky nemáte jasné odpovede, alebo riešenie daného protokolu nevyrieši nejaký naliehavý problém, tak je veľká pravdepodobnosť, že k adopcii projektu nedôjde a jeho dlhodobé prežitie nebude pravdepodobne možné.

2.)   Aká je konkurenčná výhoda projektu?

U životaschopných projektov s potenciálom využitia je dobré protokol porovnať s s inými projektami (konkurenciou). Ako a či konkurencia už daný problém rieši, či ho už vyriešila a akú má adopciu. Je potrebné sa presvedčiť, či vami vybratý protokol je lepší, či ponúka jednoduchšie a stabilnejšie riešenie, alebo či sa jedná o protokol, ktorý reálne neprináša nič nového. Dobrým príkladom „zbytočnosti“ je trhový sektor Oracle, v ktorom sa prepája digitálny svet s tým reálnym. Za posledné 3-4 roky bolo spustených niekoľko protokolov, ale napriek rastúcemu počtu možností je najstarším a najviac integrovaným riešením Oracle Chainlink (LINK), ktorý naďalej zostáva najsilnejším konkurentom v tejto oblasti.

3.)   Generuje vám vybratý protokol pasívny príjem? Ak áno, tak akým spôsobom?

Táto otázka, môže vyznievať, ako klišé, ale práve tento faktor môže významným spôsobom ovplyvniť myslenie ľudí a tým aj reálnu adopciu zo strany bežných investorov. Technické kruhy programátorov sa týmto veľmi zaoberať nechcú, nakoľko je pre nich dôležitá najmä technická stránka projektu, avšak prevádzka blockchainového protokolu si vyžaduje čas a peniaze, čo znamená, že iba protokoly s príjmami, alebo dostatočným financovaním budú schopné prežiť klesajúci, medvedí trh.

Identifikácia toho, či je projekt ziskový a odkiaľ pochádzajú príjmy projektu, môže pomôcť investorom rozhodnúť sa, či majú do daného projektu zainvestovať a či sa oplatí tokeny takýchto projektov decentralizovaných financií držať dlhodobo. Projekty podľa výnosov je možné skontrolovať napríklad na https://tokenterminal.com/terminal. Ak má projekt obmedzenú aktivitu a výnosy, môže byť vhodný čas prehodnotiť svoju investíciu. 

4.)   Má projekt finančné rezervy?

Každý startup má mať pred spustením jasný spôsob financovania a jasné finančné rezervy projektu. Preto je dôležité si počas prieskumu preveriť, či projekt má alebo nemá dostatok finančných prostriedkov na prežitie v prípade klesajúcich trendov na trhu, a to najmä v prípade, ak je poskytovanie výnosov z uzamknutých aktív (staking) primárnym stimulom na prilákanie likvidity do projektu. Ako už bolo spomenuté vyššie, tak prevádzka blockchainového protokolu nie je lacná a väčšina protokolov nemusí byť preto dostatočne likvidná, aby prežila dlhý klesajúci, medvedí trh.

V ideálnom prípade by mal mať projekt decentralizovaných financií (DeFi) veľkú pokladnicu, ktorá by obsahovala rôzne aktíva, ako napríklad bitcoiny (BTC), ethereá (ETH) a spoľahlivejšie stablecoiny, ako sú USD Coin (USDC) alebo Tether (USDT). Ak aj nemá pokladnicu diverzifikovanú prostredníctvom rôznych aktív, tak by pokladnica mala byť dostatočne veľká nato, aby z nej bolo možné čerpať prostriedky v ťažkých časoch. Projekty by mali mať jasne definovaný spôsob, kedy, ako, a aký zisk prerozdeľujú medzi investorov, a akú veľkú časť nechávajú v pokladnici protokolu, ako rezervu na horšie časy.

5.)   Dodržiava projekt časový harmonogram vývoja?

Aj keď vývoj a výkonnosť projektu z minulosti nemusia byť nevyhnutne ukazovateľom budúcich výsledkov, tak história projektu je veľmi dôležitá. Táto história vám poskytne informácie o tom, ako projekt dodržiava časový harmonogram vývoja, ako dodržiava dôležité termíny, a či je teda projekt pripravený prežiť a prečkať aj horšie časy na trhu. Okrem sledovania míľnikov vývoja projektu môžu investorom pomôcť stránky https://www.cryptomiso.com/ alebo https://github.com/, na ktorých investor zistí, čo sa deje „v zákulisí“ projektu a nájdu tu  tiež potrebné informácie o vývojových aktivitách protokolu. Ak vývojový tím vzhľadom na stanovený časový harmonogram projektu nevykazuje žiadnu aktivitu, alebo aktivita je len veľmi malá, tak by mal investor zvážiť, či sa jedná o dobrý projekt na investovanie, a či nie je dobré od takého projektu radšej odísť.

Nezabudnite, vždy ide o investíciu a vaše peniaze.